Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940-1990 : dokumentų rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940-1990: dokumentų rinkinys
Alternative Title:
Lithuania’s Culture Captured by Soviet Ideology in 1940 - 1990
Editors:
  • Streikus, Arūnas, sudarymas [com]
  • Bagušauskas, Juozas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005.
Pages:
488 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Dokumentai / Documents; Kultūros politika / Cultural policy; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTDokumentų rinkiniui atrinkti, sudarytojų nuomone, informatyviausi LKP(b) CK, NKGB – MGB – KGB, Glavlito ir Kultūros ministerijos dokumentai, atskleidžiantys sovietų valdžios ideologines nuostatas panaudoti šalies kultūrą ir meną krašto sovietizavimo, sovietinio rėžimo tikslams. Tai direktyvinio pobūdžio nutarimai, jų vykdymo ataskaitos, informacijos apie Lietuvoje vykusius kultūrinio gyvenimo procesus. Dokumentuose atsiskleidžia ne tik literatūros, meno ir mokslo sovietizavimas, bet ir pastangos deformuoti istorinė atmintį, politinės propagandos organizavimas, izoliavimas nuo Vakarų kultūrinės įtakos bei kitos temos. Į rinkinį nebuvo įtraukti dokumentais apie švietimo sistemos sovietizavimą, nes jų gan daug, kad galima parenti atskirą leidinį. Rinkinį sudaro 121 dokumentas, apimantis visą sovietinį laikotarpį. Rinkinys sudarytas chronologiniu principu leidžiančiu geriau atskleisti kiekvieno istorinio laikotarpio specifiką, parodant klausimus išryškėjančius vienu ar kitu periodu, parodant komunistų partijos struktūrų požiūrių kaitą į vieną ar kitą tautos dvasinio gyvenimo apraiškas. Dauguma rinkinio dokumentų išversti iš rusų kalbos. Verčiant stengtasi išlaikyti vartotos kalbos stilistiką. Lietuvių kalbą rašytuose dokumentuose išlaikytos tik akivaizdžios rašybos ir skyrybos, korektūros klaidos. Jų kalba ir stilius neredaguoti. Svarbesni klaidų taisymo ar vienodinimo rašybos atvejai aptarti potekstinėse pastabose. Esant nevienodai rašybai, stengtasi tame pačiame dokumente panašių žodžių rašybą suvienodinti. Taisytos akivaizdžiausios rašybos klaidos.Reikšminiai žodžiai: Pokomunistinė visuomenė; Mentalitetas; Sovietų valdžia; Kultūros politika; Glavlitas; Represijos; Dokumentai; Okupacija; Reokupacija; Politinis švietimas; Culture; Mentality problems; Post-communist societies; Soviet Lithuania.

ENAccording to the compilers of the document collection, the most informative documents are those of the Central Committee of the Lithuanian Communist Party (b), NKGB – MGB – KGB, Glavlit and the Ministry of Culture that reveal the aim of Soviet authorities to use culture and art for the country’s Sovietisation and Soviet regime purposes. These are decisions, reports on their execution and information on cultural processes in Lithuania. The documents reveal not only Sovietisation of literature, art and science but also efforts to distort historical facts, organisation of political propaganda, isolation from the influence of Western culture and other topics. The collection does not include numerous documents on the Sovietisation of the education system, because there are enough of them for a separate publication. The collection is comprised of 121 documents covering the whole Soviet period. The collection is arranged in chronological order, which helps to reveal the peculiarities of each historical period, highlighting issues of one or another period and showing the changing attitude of the Communist Party's structures towards the nation's spiritual life. Most of the documents included in the collection have been translated from Russian. It was tried to retain the stylistics of the source language in the translation. Only obvious spelling, punctuation and correction mistakes were left in Lithuanian language documents. Their language and style were not edited. More important corrections are discussed in footnotes. In case of different spellings, it was tried to write similar words in the same way in the same document, with the most obvious spelling mistakes corrected.

ISBN:
9986757681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10599
Updated:
2019-02-17 15:55:35
Metrics:
Views: 306
Export: