Lietuvos filosofijos raida 1960–2010 : apimtis, institucijos, leidiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos filosofijos raida 1960–2010: apimtis, institucijos, leidiniai
Alternative Title:
Development of Lithuanian philosophy during 1960-2010: volume, institutions, publications
In the Journal:
Problemos. 2012, t. 81, p. 109-123
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje taikant bibliometrinę prieigą nagrinėjami Lietuvos filosofiniai akademiniai 1960–2010 metų tekstai. Pamatuota jų visumos apimtis, jos kaitos dėsningumai: Lietuvos filosofijai pastaruosius 40 metų būdingas eksponentinis augimas – jos tekstų apimtis padvigubėja kas 8–11 metų. Straipsnyje gauti ir palyginti sovietinio ir posovietinio laikotarpio filosofinio diskurso vidutiniai rodikliai. Eksplikuota ir palyginta minėtų laikotarpių filosofijos institucinė struktūra: abiem laikotarpiais Lietuvoje vyrauja duopolija – didžiąją dalį filosofinių tekstų sukuria dvi institucijos (Vilniaus universitetas ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas). Apžvelgta periodinių leidinių raida, jų kiekybiniai pokyčiai. Tyrimas parodė, kad Lietuvos filosofijai nuo 1970 m. būdingas eksponentinis augimas ("mokslo jaunystės" fazė). Daroma išvada, jog nepriklausomybės atgavimas teigiamai paveikė Lietuvos filosofijos produktyvumą, paskatino leidybinę ir dalinę institucinę decentralizaciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliometrija; Diskurso augimas; Institucijos; Leidiniai; Lietuvos filosofija; Bibliometrics; Growth of discourse; Institutions; Lithuanian philosophy; Publications.

ENThe article applies the approach of bibliometrics in order to analyze the development of Lithuanian philosophy. The object of the research was Lithuanian academic philosophical texts published during the period 1960 to 2010. The article analyzes regularities in quantitative growth of Lithuanian philosophical discourse. Since 1970 its growth rate is exponential: the total amount of philosophical texts doubles during 8–11 years periods. The article reveals the institutional structure of Lithuanian philosophy and the main changes in the field of philosophical publications after 1990. Research shows that Lithuanian philosophy since 1970 was growing exponentially (is in the phase of "youth of science"). It is concluded that restitution of independence has made a positive impact on the productivity of Lithuanian philosophy, and has facilitated institutional and publicational decentralisation. [From the publication]

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34618
Updated:
2018-12-17 13:15:32
Metrics:
Views: 45    Downloads: 4
Export: