Teroras, 1940-1958 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teroras, 1940-1958 m
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2012.
Pages:
317 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Sovietų sąjungos pasirengimas okupacijai (1939-1940) — Valstybės ir tautos naikinimas pirmosios sovietinės okupacijos metais (1940-1941): Sąlygų sudarymas NKVD veikti; Pirmieji masiniai suėmimai; Lietuvos SSR NKVD įsteigimas; Gyventojų registravimas ir pasirengimas masiniam terorui; Kalėjimai. Tardymo metodai; NKVD prieš Lietuvos karius; Visuotinis sekimas ir pasirengimas trėmimams; Birželio 14-oji; Kalinių ir civilių gyventojų naikinimas pirmosiomis karo dienomis; Lietuvių tautos nuostoliai 1940-1941 m. — Lietuvių naikinimas lageriuose ir tremtyje 1941-1944 — Sovietinis teroras ir nusikaltimai žmoniškumui 1944-1958 metais: Antrosios sovietinės okupacijos pradžia; Masinės lietuvių žudynės 1944 m. gruodžio mėn.; 1945-ieji - didžiojo teroro metai; Pasipriešinimo dalyvių persekiojimas, naikinimas ir MVD bei MGB nusikaltimų slėpimas; Masiniai trėmimai; Lietuvos gyventojų naikinimas kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje — Lietuvių tautos naikinimo padariniai — Priedai — Summary — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Sutrumpinimai.
Keywords:
LT
20 amžius; Utena; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Politinė prievarta / Political violence; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTNuo 1940 m. lietuvių tauta patyrė didelių sukrėtimų: nepriklausoma valstybė buvo okupuota, vienas kitą keičiantys okupantai vykdė Lietuvos gyventojų naikinimo politiką. Nacių nusikaltimai buvo įvertinti ir tarptautiniu mastu pasmerkti, o štai sovietinis žmonių naikinimas teisminio vertinimo dėl genocido ir karo nusikaltimų naikinant rezistentus ar nusikaltimų žmoniškumui sulaukia tik kai kuriose Rytų Europos valstybėse, išsivadavusiose iš Sovietų Sąjungos priespaudos. Viešo tarptautinio tribunolo komunistiniai nusikaltimai nesulaukė, nors nuo šių nusikaltimų nukentėjusių asmenų organizacijos ir jaunos Europos demokratijos palaikė visuomenines iniciatyvas teisiškai šiuos nusikaltimus įvertinti. Knygos autorius teroro tema domisi daugiau nei du dešimtmečius. Remdamasis atliktais istorijos tyrimais, gausiais naujais archyviniais šaltiniais ir naujausiomis mokslinėmis studijomis, Lietuvoje ir Rusijoje turimais archyviniais dokumentais (kai kurie jų Rusijoje vėl neprieinami tyrėjams), liudytojų prisiminimais pasakoja apie baisius nusikaltimus. Tyrimas patvirtino blogiausias prognozes – kas trečias suaugęs lietuvis yra tapęs sovietinių okupantų vykdyto genocido ir teroro auka. Knygoje taip pat skelbiamos Lietuvos genocido aukų, Tremties ir rezistencijos, Utenos kraštotyros muziejuose, Lietuvos centriniame archyve, Lietuvos ypatingajame archyve, Rusijos Federacijos valstybiniame archyve ir Rusijos valstybiniame karo archyve atrinktos nuotraukos ir dokumentai.Reikšminiai žodžiai: Aukų statistika; GULAG'o lageriai; Genocidas; Karinės baudžiamosios operacijos; Karo belaisvių stovyklos; Lietuvių tautos naikinimas; Lietuvos gyventojų genocidas; Masiniai trėmimai; Nusikaltimai žmoniškumui; Rezistencija; Sovietų okupacija; Tremties vietų statistika; Trėmimai; Įkalinimai; Anti-Soviet Resistance; Crimes against humanity; Deportations; GULAG camps; Genocide; Genocide of the Lithuanian population; Imprisonments; Mass Deportations; Military punitive operations; Prison camps; Soviet occupation; Statistics of transportation places; Statistics of victims; The annihilation of the Lithuanian nation.

ENThe Lithuanian nation has experienced a number of serious shocks: occupation of the independent state and implementation of politics aimed at destroying residents of Lithuania. The Nazi crimes were assessed and condemned at the international level, whereas, only few Eastern European states once under Soviet oppression legally assess Soviet killings of people when supressing resistance as genocide and war crimes or as crimes against humanity. No international communist crimes tribunal has ever been set up, although organisations of victims to these crimes and young European democracies have always supported any initiatives aimed at legally assessing communist crimes. The author of the book has been interested in the topic of terror for more than two decades. Using accomplished historian studies, numerous archive sources and latest scientific research as well as archive documents kept in Lithuania and Russia (some of the documents kept in Russia are inaccessible for research), and witnesses’ remembrances as the basis for his book, the author tells about those horrible crimes. The research has proved the worst expectations – every third adult Lithuanian is a victim of the genocide and terror of Soviet occupants. The book also contains photos and documents of Lithuanian genocide victims, exile and resistance, as well as documents and photos from the Utena Museum of Regional Studies, the Lithuanian Central State Archives, the Special Lithuanian Archive, the State Archive of the Russian Federation and the Russian State Military Archive.

ISBN:
9789955343462
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34472
Updated:
2021-03-02 22:34:49
Metrics:
Views: 85
Export: