Lietuvos moksleivių pilietiškumo ir tautinio tapatumo formavimosi prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos moksleivių pilietiškumo ir tautinio tapatumo formavimosi prielaidos
Alternative Title:
Preconditions for Formation of Public Spirit and National Identity in Lithuanian Pupils
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 16, p. 63-72
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Mokiniai /School students; Pilietiškumas / Civic behavior; Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTTatutinė tapatybė ir pilieškumas yra svarbiausias Europos integracijos fenomenas. Šis straipsnis atskleidžia pagrindinius šių dviejų koncepcijų komponentus ir aprašo socialinį, politinį, kultūrinį ir istorinį faktorius, kurie daro įtaką pilietiškumo ir tautinės tapatybės formavimuisi ir raiškai. Teorinis fonas ir empirinė septyniolikos metų amžiaus mokinių studija suteikia galimybę analizuoti ryšį tarp pilietinės pozicijos ir tautinės tapatybės, apibūdinti pagrindinius šių fenomenų suvokimo skirtumus tarp etninių lietuvių, rusų ir lenkų mokinių grupių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pilietinis ugdymas; Pilietiškumas; Tautinis tapatumas; Moksleiviai; Švietimo programos; Civic education; Citizenship; National identity; Students; Educational programs.

ENNational identity and public spirit constitute the most important phenomenon of the European integration. The article reveals the underlying components of the two concepts and describes the social, political, cultural and historical factors, which affect formation and manifestation of the public spirit and national identity. The theoretical background and empirical study of seventeen-year-old pupils allow inquiring into the connection between the civil position and national identity, outlining the main differences in perception of these phenomena among the ethnical Lithuanian, Russian and Polish groups of pupils.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9531
Updated:
2018-12-17 11:51:51
Metrics:
Views: 32    Downloads: 13
Export: