Patriotinio ugdymo problemos šiuolaikinėje mokykloje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patriotinio ugdymo problemos šiuolaikinėje mokykloje
Alternative Title:
Problems of patriotic education in today’s school
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 3-9
Keywords:
LT
Pilietiškumo ugdymas / Civics education.
Summary / Abstract:

LTPatriotizmas – tėvynės meilė – prasideda nuo asmens tapatumo suvokimo. Vaiko patriotiniai jausmai pradeda formuotis gimtoje sociokultūrinėje ir gamtinėje aplinkoje, kai jis ima suvokti savąją tapatybę, ja sieti su šeima. Atlikto tyrimo tikslas – atskleisti dabartinę patriotinio ugdymo būklę mokykloje, aptarti problemas, susijusias su jos plėtros galimybėmis. Naudoti tyrimo metodai – bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų, bendrojo išsilavinimo standartų projektų, patriotinio ugdymo įgyvendinimo programos, mokymo priemonių analizė, anketų duomenys, pedagoginis stebėjimas. Analizuojant gautus duomenis, galima daryti išvadą, jog mokinių patriotinio ugdymo lygis rodo tautinio ir pilietinio sąmoningumo ugdymo veiksmingumą. Patriotinio ugdymo gairės, nužymėtos programos reikalavimuose, daro nepakankamą įtaką moksleiviams. Mokyklose per mažai ugdoma atsakomybė už savo tautą, valstybę. Patriotinio ugdymo būdai ir priemonės mokyklose nesuderinti, per mažai teikiama reikšmės jaunosios kartos tautinio sąmoningumo ugdymui – jis siejamas su visuomenei naudingų vertybinių nuostatų ugdymu.

ENThe article deals with the peculiarities of the national and civic consciousness development in reformed school. The realisation of patriotism as emotional state of the personality through various activities and behaviour testifies the maturity of national and civic consciousness of the young generation. The actuality of the subject is determined by the necessity to strengthen the national identity when the integration of the Lithuanian society to the Western European community is coming more intensive. The author studies the problems of the national and civic development, which are raised by the curriculum, development standards, manuals and textbook, and its effectiveness in the process of patriotic education. The results of the study show various aspects of the manifestation of patriotic education in the programme publications and manuals. The national and civic consciousness of pupils has been maturing; the native language as the ground of the national culture has been teaching; the history of the Lithuanian past and its historical fate are encouraging to be known and interpreted. Also the need to take creatively and to continue the heritage of national culture has been teaching, to develop cultural consciousness and the personality living in a democratic society, which knows the opportunities and means of participation in the life of the nation and the state, is upbringing as well. However, the aspects of the content of patriotic education correspond too little to the actual situation at schools. Reasons hindering the development of patriotic education are also explored. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8551
Updated:
2018-12-17 10:50:43
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: