Tautinis ugdymas - svarbi pilietinio ugdymo sąlyga, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinis ugdymas - svarbi pilietinio ugdymo sąlyga, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą
Alternative Title:
National Education as an Important Precondition of Civic Education during Lithuania’s Integration to the European Union
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 64, p. 76-84
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija, emigracija, rinkos ekonomikos krizė, pragyvenimo lygio kritimas, bedarbystė daro įtaką tautinės savimonės kokybei. Globalizacijos sąlygomis pilietinis ir tautinis ugdymas yra ne atgyvena, o būtinybė. Šio tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti įvairių visuomenės sluoksnių – profesinių mokyklų mokinių, studentų ir suaugusiųjų – tautinės savimonės būklę. Tyrime dalyvavo 194 respondentai. Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad profesinių mokyklų mokinių ir suaugusių Lietuvos gyventojų pilietinės ir tautinės savimonės branda yra žemo lygio. Globalizacijos sąlygomis, Lietuvai rengiantis stoti į Europos Sąjungą, pilietinio ugdymo problema profesinėse mokyklose bus dar aktualesnė. Pilietinį ir tautinį sąmoningumą lemia socialiniai, ekonominiai, švietimo veiksniai. Lietuvos mokyklos, žiniasklaida turėtų formuoti vertybinę mąstyseną, kelti pilietinį visuomenės sąmoningumą.Reikšminiai žodžiai: Pilietinis ugdymas; Tautinis ugdymas; Pilietinė savimonė; Pilietinis sąmoningumas; Demokratinės vertybės; Pilietinė visuomenė; Demokratinė visuomenės kultūra.

ENGlobalization, emigration, the market economy crisis, the falling levels of life standards, and unemployment influence the quality of national consciousness. Under the conditions of globalization, civic and national education is not a relic but a necessity. This study aims to examine and compare the state of national consciousness of various social strata –students of vocational schools and universities, as well as adults. 194 respondents took part in the research. The research results allow arguing that the level of civic and national consciousness of the students of vocational schools and adults is low in Lithuania. Under the conditions of globalization and during Lithuania’s accession to the European Union, the problem of civic education in vocational schools will become even more urgent. Civic and national consciousness is determined by social, economic and educational factors. The Lithuanian schools and the media should form a value-based mindset and increase the civic consciousness of the society.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8579
Updated:
2018-12-17 10:59:16
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: