Kalba. Tauta. Valstybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalba. Tauta. Valstybė
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019.
Pages:
291 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė / I. Smetonienė, M. Smetona, K. Rutkovska — Metodologiniai tyrimo pagrindai / I. Smetonienė, M. Smetona, K. Rutkovska — Sąvokų formavimosi ypatybės / M. Smetona — Sisteminių duomenų analizė / I. Smetonienė: Kalba; Tauta; Valstybė — Anketų aprašymas / M. Smetona: Užsienyje gyvenančių lietuvių apklausų analizė — Tekstų analizė / I. Smetonienė — Sintetinė analizė / I. Smetonienė — Kalbos, tautybės ir valstybingumo sąsajos pietryčių Lietuvos lenkų naratyvuose / K. Rutkovska: Teorinės tyrimo prielaidos — Apibendrinamosios išvados ir rekomendacijos / I. Smetonienė, M. Smetona, K. Rutkovska — Summary — Santrumpos ir sutrumpinimai — Šaltiniai — Literatūra.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kalbos vartojimas. Sociolingvistika / Language use. Sociolinguistics; Jaunimas / Youth; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTTai antra autorių knyga apie lietuviškas vertybes etnolingvistų žvilgsniu. Vertybės - žmogaus kaip dorovinio individo dvasinių ir intelektualinių pozicijų formavimosi bei jų transformavimosi į konkrečius poelgius veiksnys, reikšmingiausia dorovinio elgesio, kultūros sritis, apimanti tai, ką per visą savo istoriją yra sukūrusi tauta. Monografijoje analizuojamos sąvokos "kalba", "tauta" ir "valstybė" žmonių pasąmonėje yra viena nuo kitos neatskiriamos. Kalba yra aiškinama kaip tautos bendravimo priemonė ar valstybės skiriamasis bruožas. Tauta aiškinama kaip viena kalba kalbanti žmonių grupė, gyvenanti valstybėje, o valstybė yra teritorija, kurioje gyvena tauta, kalbanti viena kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konceptų analizė; Jaunimo nuostatos; Pietryčių Lietuva; Vilniaus kraštas; Lietuvos lenkai; Tautiškumas; Gimtoji kalba; Taisyklingumas; Kalbos politika; Concept analysis; Attitudes of young people; Vilnius region; Poles in Lithuania; Nationality; Mother tongue; Correctness; Language policy.

ENThis is the second monograph written by the authors, which is based on the methodology of the Ethnolinguistic School of Lublin. The aim of the monograph is to analyze how the concepts "language", "nation", and "state" are perceived by people today, what changes these concepts have undergone in the course of time, what the identified changes have been predetermined by, and what has influenced them. The authors of the monograph had also set a goal to study how these concepts are understood by residents of the Vilnius region, who do not identify themselves with the Lithuanian nation. The following objectives have been set: 1. To analyze works of authors from different fields on the concepts in question; 2. To select and conduct research on the concepts in question using data available in modern lexicographic sources; 3. To carry out surveys of students living in Lithuania and Lithuanians living abroad and to process the obtained data following an established methodology; 4. To analyze how the discussed concepts are used in various modern texts and communicated by the various influential society members (politicians, artists, scholars, etc.); 5. To conduct surveys of residents of the Vilnius region and to process the obtained data following an established methodology. The analysis of dictionaries, different texts, and survey data allowed us to identify the content embodied by language users in one or another concept. The basic syndromes, which were highlighted during the research, are provided below. This makes it possible to structurally approach meaning and differentiate between the essential elements and the periphery. [Extract, p. 259]

ISBN:
9786090703328; 9786090703335
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83839
Updated:
2020-10-30 17:10:59
Metrics:
Views: 55
Export: