Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija
Alternative Title:
Hjelmslev’s Glossematics and Baltic Phonology
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Pages:
94 p
Series:
Bibliotheca Salensis; t. 1
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Glosematika: kalba ir kalbotyra pagal Hjelmslevą — Kalbos struktūra — Penkios kalbos struktūros savybės — Hjelmslevas ir de Saussure'as — Kalbos sandara ir kalbos vartosena — Kalbos kitimas — Apie tai, kas neabejotina — Apie metodą — Potencialumas — Formalioji dedukcija — Atskira kalba — Komutacija, variantai, tapatinimas — Analizė — Laisvoji ir susietoji skaida — Empirika, Prahos mokykla, Hjelmslevo Organonas — Ekskursas I: Rašytinės kalbos klausimu — Lietuviškos ir latviškos „fonologijos“ — Lietuvių kalba: kenematika ir morfonologija in abstracto — Lietuvių kalbos kenematika — Intensiniai išraiškos eksponentai (prozodemos) — Išraiškos konstituentai — Morfonologįja — Apie morfonologijos sąvoką — Morfonologija ir Hjelmslevas I — Morfonologija ir Hjelmslevas II. Apie redukciją — Morfonologija ir Hjelmslevas III. Kalbos sandara ir kalbos vartosena — Ekskursas II: Komutacija fonologijoje ir glosematikoje: senosios čekų kalbos skiemeninių likvidų atvejis — Latvių kalba: kenematika ir morfonologija in concreto — Latvių kalbos kenematika — Intensiniai išraiškos eksponentai (prozodemos) — Išraiškos konstituentai — Latvių kalbos morfonologija — Trumpos išvados arba perspektyvos: Ekskursas III — Literatūros sąrašas — Rodyklės.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTBohumil Vykypĕl gimė Čekijoje, Brno mieste. Studijavo bohemistiką, istoriją, indoeuropeistiką ir bendrąją kalbotyrą Brno ir Bonos universitetuose, 2001 m. apgynė disertaciją. Jis yra Čekijos respublikos Mokslo akademijos Čekų kalbos instituto bendradarbis, be to, dar dėsto Masaryko universiteto (Brno) Kalbotyros institute. Jo pagrindinės tyrimų sritys yra baltų, čekų ir sorbų kalbos; iš bendrosios kalbotyros tyrimų jį labiausiai domina Prahos ir Kopenhagos lingvistinio struktūralizmo mokyklos. Autorius knygoje „Hjelmslevo glosematika ir baltų kalbų fonologija“ siekia permąstyti glosematinės kalbos teorijos kūrėjo, danų kalbininko Lois Hjelmslev (1899–1965) teoriją. Čekų mokslininkas, remdamasis visų pirma lietuvių ir latvių kalbų pavyzdžiu, siekia nubrėžti galimo glosematino atskirų kalbų aprašo bendrus bruožus. Apsiribojama fonologija, nes šioje srityje bene lengviausia susekti pagrindines glosematikos mintis.

ENBohumil Vykypel was born in Brno, the Czech Republic. He studied bohemistics, history, Indoeuropeistics, and general linguistics at universities of Brno and Bonn. He defended a dissertation in 2001. He is a fellow of the Czech Language Institute of the Czech Academy of Science. In addition, he delivers lectures at the Institute of Linguistics of the University of Masaryk (Brno). The main areas of his studies are Baltic, Czech and Sorbian languages; out of general linguistics studies, he is mostly interested in Prague and Copenhagen linguistic structuralism schools. In his book Hjelmslev's Glossematics and Baltic Phonology, the author seeks to revise a theory by Danish linguist Louis Hjelmslev (1899–1965), the author of glossematic language theory. Using Lithuanian and Latvian language examples, the Czech scientist seeks to define common features of a glossematic description of individual languages. It is confined to phonology, because this is nearly the easiest way to determine the main ideas of glossematics.

ISBN:
9986668840
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2237
Updated:
2020-10-16 16:27:36
Metrics:
Views: 43    Downloads: 3
Export: