Svetimas, bet neblogai pažįstamas : žydo įvaizdis lietuvių liaudies kultūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svetimas, bet neblogai pažįstamas: žydo įvaizdis lietuvių liaudies kultūroje
Alternative Title:
A stranger, quite well-known: the image of the Jew in Lithuanian folklore
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2003, t. 34, p. 213-234. Lietuvos tautinės mažumos: lenkai, rusai, žydai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liaudies kultūra; Žydo įvaizdis; Stereotipai; Populiarumas; Raiška; Image of the Jew; Stereotypes; Characteristic features.
Keywords:
LT
Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Įvaizdis. Stereotipai. Imagologija / Image. Stereotypes. Imagology; Populiarumas; Raiška; Žydai / Jews.
EN
Characteristic features; Image of the Jew; Stereotypes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas žydo įvaizdis lietuvių tautosakoje, papročiuose ir kalboje, aiškinamasi, kokie kitoniškumai labiausiai pastebimi ir kokios priežastys įtakojo žydo atsiradimą viename ar kitame tautosakos siužete, paprotyje, liaudies kalboje. Žydas - populiariausias veikėjas kitatautis mūsų folklore, nors bendrai kalbant, folkloras apie žydus yra tarptautinis: prietarai apie žydų krikščionims daromas skriaudas buvo paplitę visoje Europoje ir visur požiūris į juos panašus. Tautosakoje apie žydus atsispindi religiniai, luominiai, etniniai kitoniškumai, fiksuojama reakcija į buitinius, paprotinius, psichologinius skirtumus, valstiečių nesutarimo su prekybininkais atvejai. Pati populiariausia tema folklore – žydas kitatikis. Tautosakoje dažnai pasakojama apie kitokius jo religijos įtakotus papročius, gyvenimo būdą. Antra pagal populiarumą tema – priklausymas kitam socialiniui sluoksniui. Žydas vaizduojamas kaip prekybininkas ar smuklininkas. Pašiepiamos jo būdo savybės: gobšumas, suktumas, savanaudiškumas, įkyrumas, bailumas. Užgavėnių, Velykų ar vestuvių persirengėlių kaukėse ir veiksmuose iškeliami tik 1 ar 2-3 žydui, kaip ir kiekvienam kitataučiui būdingi bruožai, lygiai kaip ir tautosakoje. Be to, ir vienur, ir kitur ryškinamos tos pačios ypatybės. Todėl galime manyti, kad tai ir buvo pagrindiniai skirtumai (profesija, apranga, antropologiniai požymiai, būdo savybės) tarp mūsų, lietuvių, (platesne prasme ir visų krikščionių) ir žydų - greičiausiai pastebimi, dažniausiai pašiepiami. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the image of a Jew in the Lithuanian folklore, customs and language, it is analysed which differences are mostly noticeable and which reasons brought about the appearance of a Jew in a folk story line, custom, national language. A Jew is the most popular character of a different nation in our folklore though, speaking generally, the folklore about Jews is international: superstitions about wrongs done by Jewish to Christians were spread all over Europe and the attitude towards them was similar everywhere. The folklore about Jews reflects religious, class, ethnic differences, shows reaction to differences in everyday life, customs, psychology, cases of disagreements between peasants and merchants. The most popular folklore topic is a Jew, adherent of a different faith. The folklore often tells about different customs, different life style influenced by his religion. The second most popular topic is belonging to another social group. A Jew is shown as a merchant or a tavern-keeper. Some features of his character are mocked at: greed, slyness, selfishness, tiresomeness, and cowardliness. Masks or actions of actors in disguise during the Shrove Tuesday, Easter or wedding emphasize only 1 or 2 – 3 features characteristic of a Jew as any representative of a different nation, in the same manner as in the folklore. Besides, in both the cases the same features are accentuated. Therefore, we can believe that these were the main differences (profession, clothing, anthropologic features, character traits) between us, Lithuanians (and all Christians, if taken more generally), and Jews that were most readily noticed and most often mocked at. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4155
Updated:
2018-12-17 11:09:06
Metrics:
Views: 32    Downloads: 8
Export: