Specialiosios leksikos pateikimas "Bendrinės lietuvių kalbos žodyne"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiosios leksikos pateikimas "Bendrinės lietuvių kalbos žodyne"
Alternative Title:
Presentation of Special Lexis in the Dictionary of Lithuanian Literary Language (Bendrinės lietuvių kalbos žodynas)
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2002, 75, p. 47-56
Keywords:
LT
Specialioji leksika; Pateikimas; Kriterijai; "Bendrinės lietuvių kalbos žodynas".
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad rengiant ,,Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“ būtina atsižvelgti į bendrinės kalbos leksikos pokyčius ir naujus visuomenės poreikius, o rengiamame ,,Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ specialiųjų vartojimo sričių leksikos turėtų būti pateikiama daugiau negu ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, tačiau saikingai. Paplitę variantai, dubletai ar sinonimai neturi būti ignoruojami, o jų tarpusavio ryšiai turi būti parodomi atsižvelgiant į kalbos normas, realiąją vartoseną ir bendrinės lietuvių kalbos vartotojų interesus. Naujausia realioji vartosena tikrinama ne pagal vieną, o pagal daugelį šaltinių. Labai svarbu, ar žodis yra vartojamas kaip kurios nors srities (mokslo, technikos, meno ir kt.) terminas. Tačiau norminamuosiuose žodynuose, tokiuose kaip dabar rengiamas ,,Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“, t. y. skirtuose visai visuomenei, turi būti paisoma visuotinės, ne tik specialiosios, vartosenos.

ENThe article claims that when compiling the Dictionary of Lithuanian Literary Language changes in lexis of literary language and new needs of the society should be taken into account. And the currently compiled Dictionary of Lithuanian Literary Language should include more special fields of use of lexis than in the Dictionary of Contemporary Lithuanian Language (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas), in moderation however. Widely used variants, doublets or synonyms should not be ignored, their interlinks should rather be shown with respect to the language norms, factual usage and interest of literary Lithuanian language users. The new factual usage is verified according to many sources, not only one. It is very important whether the word is used as term of some particular field (science, technology, art and etc.). Normative dictionaries like the one that is being compiled i.e. designated for the use of entire society, however should regard universal rather than specialist usage.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11158
Updated:
2018-12-17 11:00:00
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: