Bendrinės lietuvių kalbos žodynas

Link to:
Collection:
Elektroniniai ištekliai / Electronic resources
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2012-.
Pages:
1 elektroninis išteklius (online)
Notes:
Tekstas. Aprašo pagrindas - Žodyno svetainės (http://bkz.lki.lt) informacija, 2019-08-02. Reikšminiai žodžiai: Žodynai; Bendrinė lietuvių kalba; Dictionaries; Standard Lithuanian.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba / Standard language; Žodynai.
EN
Dictionaries; Standard Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTŽodynas skiriamas plačiajai visuomenei. Tai norminamasis leidinys, atspindintis realiai funkcionuojančią kalbos leksiką, taisyklingą bendrinės kalbos žodžių vartoseną. Nenorminių, neteiktinų ar vengtinų žodžių jame nėra. Žodyne greta pagrindinės normos leksikos, žodžių darybos, kirčiavimo ar kt. variantų pateikiama ir šalutinės normos variantų. Pabrėžtina, kad šalutinės normos vartojimas nelaikytinas kalbos klaida. Žodynas buvo rengiamas atsižvelgiant į pakitusią kalbos padėtį, naujus žinių visuomenės bei prestižinės kalbos vartojimo poreikius, į naujausius bendrinės kalbos tyrimo, norminimo rezultatus, paskelbtą ar kitaip pareikštą kitų žodynų bei rengiamų šio žodyno tekstų kritiką. Žodyno tekstas buvo rašomas ir redaguojamas sistemiškai (pagal semantines ir darybines žodžių grupes), tačiau galutinis rezultatas pateikiamas pagal abėcėlę. Aiškumo sumetimais atsisakyta daugelyje žodynų įprastos tildės (~), atstojančios žodžio dalį. Pavyzdžiuose kirčiuojami visi žodžiai, ne tik antraštinis. Žodyne prie visų antraštinių žodžių nurodoma kalbos dalis, kai kuriais atvejais ir skaičius ar giminė, o prie veiksmažodžių ir kai kurių keblesnės vartosenos būdvardžių ar daiktavardžių – sintaksinis junglumas. Jis žymimas skliaustuose klausiamojo įvardžio kas linksniais be prielinksnio ar su prielinksniu. Semantinis žodžių junglumas parodomas iliustraciniais pavyzdžiais. [Danutė Liutkevičienė]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78424
Updated:
2022-03-03 12:34:52
Metrics:
Views: 229    Downloads: 51
Export: