Rinktiniai raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinktiniai raštai / Kazimieras Gaivenis
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2014.
Pages:
770 p
Article in the Book:
Contents:
Pratarmė — Kazimieras Gaivenis ir jo mokslo darbai — Lietuvių terminija: kūrimas, norminimas, tvarkyba ir vertinimas — Terminologijos raida ir terminijos kūrėjai — Atskirų sričių terminijos problemos — Leksikografinės pastabos, recenzijos, apžvalgos — Terminijos taisymai ir siūlymai — Kalbos patarimai — Kalbos įvairenybės.
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTĮ K. Gaivenio „Rinktinius raštus“ sudėta apie 360 įvairiuose leidiniuose 1962-2001 m. publikuotų straipsnių, recenzijų, apžvalgų, komentarų ir pastabų, daugiausiai skirtų lietuvių terminologijai. Pirmame skyriuje nagrinėjami lietuviškų terminų gramatikos dalykai, formuluojami lietuvių terminijos kūrimo ir norminimo principai, aptariamos terminų tvarkybos, standartizacijos, vertinimo problemos, apžvelgiami lietuvių terminijos šaltiniai. Antras skyrius skirtas lietuvių terminologijos ir leksikologijos istorijai. Trečiame skyriuje nagrinėjamos atskirų sričių (botanikos, zoologijos, fizikos, technikos, chemijos, karybos, muzikos) terminijos problemos. Į ketvirtą skyrių sudėtos įvairiuose leidiniuose skelbtos bendrųjų ir specialiųjų žodynų bei kitų leidinių recenzijos, terminografinės ir leksikografinės pastabos. Penktą skyrių sudaro įvairių sričių terminų taisymai ir siūlymai, atsakymai į specialistų klausimus. J šeštą skyrių sudėti straipsneliai, kuriuose aptariamos gramatikos ir leksikos klaidos, stiliaus trūkumai. Septintas skyrius skirtas lietuvių kalbos įvairenybėms. Dauguma „Rinktiniuose raštuose“ skelbiamų K. Gaivenio straipsnių vis dar aktualūs šiandienos lietuvių terminologijos teorijai ir praktikai, kiti atspindi XX a. antros pusės lietuvių terminijos ir mokslo kalbos raidą.Reikšminiai žodžiai: Terminai; Terminija; Norminimas; Kazimieras Gaivenis; Žodynai; Terminology; Technical terms; Standardization; Kazimieras Gaivenis; Dictionaries.

EN"Rinktinis raštai" ("Selected writings") by K. Gaivenis is a compilation of about 360 articles, reviews, comments and notes about Lithuanian terminology that were published in various papers in 1962-2001. The first part explores the Lithuanian grammar terms, formulates the development and regulatory principles of Lithuanian terminology, discussed the term management, standardization, evaluation issues and provides an overview of the sources of Lithuanian terminology. The second part is dedicated to the history of Lithuanian terminology and lexicology. The third part examines issues in separate areas (botanical, zoological, physics, engineering, chemistry, military, music) of terminology. The fourth part contains reviews, general descriptions, special dictionaries and reviews of other publications, terminological and lexicographical notes. The fifth part consists of corrections and suggestions for various spheres, answers to the questions of specialists. The sixth part contains articles that discuss the grammar and lexical errors, style issues. The seventh part is for the peculiarities of the Lithuanian language. Most of the articles published by K. Gaivenis in "Rinktinis raštai" ("Selected writings") are still relevant in today's Lithuanian terminology theory and practice, the other represent the development of Lithuanian terminology and scientific language in the second half of the 20th century.

ISBN:
9786094111228
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58453
Updated:
2021-02-05 13:26:25
Metrics:
Views: 45
Export: