Socialinio darbo praktikos bendruomenėje organizavimas mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektu : studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo praktikos bendruomenėje organizavimas mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektu: studentų požiūris
Alternative Title:
Organization of social work practice in community through the aspect of developing learning to learn competence: students' opinions
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 261-272
Keywords:
LT
Mokymosi mokytis kompetencija; Mokymosi mokytis kompetencija, socialinio darbo bendruomenėje; Praktika, refleksijos; Refleksijos; Socialinio darbo bendruomenėje praktika.
EN
Learning to learn competence; Reflection; Social work practice in community.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas socialinio darbo praktikos bendruomenėje fenomenas kaip mokymosi mokytis kompetencijos prielaida. Mokymosi mokytis gebėjimų gilinimas ir plėtojimas taip pat svarbus būsimiems socialinio darbo profesionalams. Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo prielaidos socialinio darbo bendruomenėje praktikoje siejamos su praktikos organizavimu. Tinkamai organizavus socialinio darbo praktikos bendruomenėje modelį studentams sudaromos sąlygos analizuoti ir mokytis iš savo patirties, kritiškai įsivertinti įgytus gebėjimus. Straipsnio tikslas – išnagrinėti socialinio darbo praktikos bendruomenėje organizavimo mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektu vertinimą. Studentų mokymosi mokytis kompetencijos įsivertinimo pokyčio tyrimas ir kompetencijų aplankų analizė rodo, kad mokymosi mokytis kompetencijos socialinio darbo bendruomenėje praktikos metu ugdymą įgalina tiesioginis į mokymąsi iš patirties orientuotas socialinių darbuotojų rengimo modelis. Būsimųjų socialinių darbuotojų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą daugiausia lemia praktikos užduotys, parinktos tikslingai, orientuojant į mokymąsi veikloje, siekiant atliepti numatytus studijų rezultatus ir realius bendruomenės poreikius. Siekiant veiksmingai organizuoti socialinio darbo praktiką bendruomenėje ir plėtoti šiam darbui būtinas mokymosi mokytis kompetencijas, svarbi galimybė nuolat reflektuoti savo veiklą. [Iš leidinio]

ENContemporary university teaching/learning paradigm highlights the importance of learning to learn competence. Hence, the article analyses the organization of social work practice in community through the aspect of developing learning to learn competence. Research objectives include: establish the prerequisites of developing learning to learn competence during social work practice in community; reveal students’ opinions on the organization of social work practice in community through the aspect of developing learning to learn competence. Quasi-experiment design has been chosen for the research, which focuses on one group evaluation before and after the field experiment. The research sample is 58 fourth-year Bachelor program for social work MRU students, who studied alternative optional study subject – social work practice in community. Questionnaire based survey was applied to carry out the research on the change of learning to learn competence self-assessment. Based on competence portfolio content analysis, the reasons of the change in learning to learn competence self-assessment were revealed.The research showed that the development of learning to learn competence during social work practice in community is promoted by the application of the direct experience social worker preparation model, the main accent of which is student life experience or direct work experience, based on which competences and knowledge necessary for work in community could be developed. Future social workers’ learning to learn competence development is mostly influenced by purposefully selected practice tasks, which are focused on learning through active participation, seeking to take into account the foreseen study results and real community needs. Tasks focused on learning through active participation and community problem solving give the basis for the development of student learn to learn competence. Possibility to constantly reflect personal activity is important in seeking effective organization of social work practice in community and the development of learning to learn competences necessary for this work. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53277
Updated:
2018-12-17 13:42:20
Metrics:
Views: 111    Downloads: 8
Export: