Žydų kariai Lietuvos (lietuvių) Nepriklausomybės kovose 1919–1923 metais. Ką žinome apie jų motyvus?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydų kariai Lietuvos (lietuvių) Nepriklausomybės kovose 1919–1923 metais. Ką žinome apie jų motyvus?
Alternative Title:
Jewish soldiers in the Lithuanian War of Independence (1919–1923): what do we know about the reasons behind their engagement?
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2019, t. 38, p. 163-185. Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione
Keywords:
LT
Lietuvių ir žydų santykiai; Tautinės mažumos; Lietuvos Nepriklausomybės kovos; Lietuvos kariuomenė; Žydai kariai; Motyvacija stoti į kariuomenę.
EN
Jewish-Lithuanian relations; National minorities; Lithuanian War of Independence; Lithuanian army; Jewish soldiers; Motivation to join the military.
Summary / Abstract:

LTIstorikai tvirtina, kad lietuvių Nepriklausomybės kovose 1919–1923 m. dalyvavo nuo 2 tūkst. iki 4 tūkst. žydų karių, iš kurių ne mažiau kaip 500 buvo įstoję į Lietuvos kariuomenę savanoriais. Nors naujausi tyrimai verčia abejoti šiais skaičiais, akivaizdu, kad į besikuriančią Lietuvos kariuomenę pavyko pritraukti tik nedidelę Lietuvos žydų dalį. Vienas paaiškinimų, kodėl taip įvyko, galėtų būti tas, kad Lietuvos kariuomenės vadovybė ir neturėjo tikslo aktyviau įtraukti žydus, nes jais buvo nepasitikima. Nepaisant nepasitikėjimo atmosferos, dalis Lietuvos žydų pasirinko tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Šio straipsnio tikslas – nustatyti, kokie motyvai galėjo lemti jų apsisprendimą. Tokio klausimo analizė gali padėti ieškoti atsakymo į istoriografijoje ne kartą keltus ir vis dar aktualumo neprarandančius klausimus, susijusius su lietuvių ir žydų politiniais santykiais moderniosios Lietuvos valstybės kūrimo(si) laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENHistorians believe that between 2,000 and 4,000 Jewish soldiers took part in the struggle for Lithuanian independence in 1919–1923, of whom at least 500 joined the Lithuanian army as volunteers. Although recent research casts doubt on these figures, it is clear that only a small number of Lithuanian Jews joined the fledgling Lithuanian army. One explanation for this could be the deliberate intentions of the leadership of the Lithuanian armed forces to avoid active Jewish involvement, since Jews were not trusted. Despite the atmosphere of mistrust, some Lithuanian Jews chose to join the Lithuanian army. The article tries to establish what motives led to their decision. The discussion may help find answers to the often-raised and still relevant questions about Jewish-Lithuanian political relations during the period of the creation of the modern Lithuanian state. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v38i0.2082
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91182
Updated:
2021-02-27 12:42:12
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: