Lietuvos kariuomenės skaičiai 1920-1939 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kariuomenės skaičiai 1920-1939 m
Alternative Title:
Numbers of the Lithuanian army 1920-1939
In the Journal:
Karo archyvas. 2002, 17, p. 144-180
Keywords:
LT
1920-1939; Istoriografija; Kareiviai; Karininkai; Kariuomenė; Kariuomenės asmeninė sudėtis; Kariuomenės dydis; Lietuvos kariuomenė; Statistika.
EN
1920-1939; Army; Historiography; Lithuanian Armed Forces; Lithuanian army; Military personnel strengths; Military personnel structure; Officers; Personnel strengths; Soldiers; Statistics.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant pirmosios Lietuvos Respublikos istoriografiją matoma, kad iki šiol nėra daug mokslinių tyrimų, aptariančių kariuomenės sudėties skaičius, pateikiami tik atskiri ir dažnai apytiksliai faktai. Šiuo tyrimu bandoma užpildyti spragas jau žinomuose faktuose. Straipsnyje pateikiama Lietuvos kariuomenės personalo sudėtis 1920-1939 m., publikuojamos atskirų metų lentelės, kur kiekvieno mėnesio duomenys yra pateikti atskirai, aptariami įvykiai ir procesai, vienokiu ar kitokiu būdu turėję įtakos kariuomenės sudėties pokyčiams. 1921 m., baigiantis kovoms dėl Nepriklausomybės išsaugojimo, kariuomenės skaičius viršijo 50 000 karių. Vėliau, prasidėjus kariuomenės pertvarkymui, mažėjo ir karių skaičius. 1923 m. sausio mėn. atgavus Klaipėdą, kariuomenės skaičius vėl išaugo ir siekė 40 000 karių. 1924 m. lapkričio mėn. kariuomenėje tarnavo 13 000 asmenų. XX a. trečiame dešimtmetyje, 1925 m. karių skaičius svyravo nuo 16 000 iki 18 000, o 1926 m. dėl Vyriausybės priimtos taupymo programos liko tik 12 000 karių. Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo kariuomenė augo ir 1927 m. joje tarnavo 14 000-15 000 karių.1928 m. kariuomenės dydis augo iki 16 000-18 000 karių, ir šis skaičius (18 000 karių) išliko iki 1935 m. pradžios, kai kartu su kariuomenės modernizavimo darbais išaugo karių skaičius. Šiuo laikotarpiu tarnavo 23 000-26 000 karių – optimalus skaičius to meto sąlygomis. 1939 m. prasidėjus Vokietijos-Lenkijos karui , dėl mobilizacijos Lietuvos kariuomenė vėl padidėjo iki 89 470 karių. Straipsnyje taip pat pateikiamos kariuomenės tautinės ir religinės sudėties bendrosios tendencijos. Reikia pažymėti, kad kariuomenės tautinė sudėtis atitiko visuomenės pasiskirstymą pagal tautybę. Tik karininkų korpusas XX a. ketvirtajame dešimtmetyje buvo praktiškai 100 proc. lietuviškas, tai atitiko Tautininkų, atėjusių į valdžią po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo, politiką. [versta iš angliškos santraukos]

ENNow discussing the historiography of The First Lithuanian Republic is clear, that up to now in scientific researches wasn't widely used more exact numbers of army, to present only separate and frequently round facts. This research is the attempt to fill up exist a breach of facts. In the article are presenting facts of personnel of the Lithuanian army at 1920-1939, presenting yearly tables with facts of each month, trying to discuss the events and processes which in one way or in other influence changes of army's numbers. In 1921 at the end of the struggle for preservation of self-dependence, number of the army was reach and overstep limit of 50 000 soldiers. Later when begin the process of the decrease army, number of army gradually decrease. In January of 1923, at moment when Kaipeda land was liberated, number of army once again increase and reached 40000. At November of 1924 number of army was 13 000. In third decennium of XX century, at 1925 number of army fluctuation from 16 to 18 thousands soldiers, but at 1926 accomplishing the programme of means saving of Government, number of soldiers decrease to 12000. After December 17th, 1926 military coup d'etat he again increase and in 1927 have 14-15 thousand soldiers average.In 1928 number of army grow till 16-18 thousand, and this 18000 number standing till the beginning of 1935, when was beginning process of army modernisation, which condition distinct growing number of soldiers. In this period number of army grow till 23-26 thousand soldiers and was optimum for this period conditions. When begin war between Poland and German at September 1939, condition also increasing number of the Lithuanian army, which reason was mobilisation. In this moment number of army increase to 89470. In this article also are presenting general tendentious of national and religious of army personnel. Supporting of this facts we could to confirm, that national personnel of army practically corresponded distribution of population by nationality's. Only corps of officers at fourth decennium of XX century was practically at 100% Lithuanian, what we could explain by politic of Nationalists which comes to power after December 17th, 1926. [text from author]

ISSN:
1392-6489; 2424-6123
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35599
Updated:
2018-12-17 11:04:22
Metrics:
Views: 68    Downloads: 26
Export: