Lithuania? But which? : the changing political attitude of the Jewish political elite in East Central Europe toward emerging Lithuania, 1915-1919

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania? But which?: the changing political attitude of the Jewish political elite in East Central Europe toward emerging Lithuania, 1915-1919
Keywords:
LT
, Sovietų Sąjunga, žydai, litvakai; 20 amžius; Demokratizacija; Etnotautinė Lietuva; Lygybė; Litvakai, Nacionalizmas.
EN
Democratization; Equality; Ethnonational Lithuania; Lithuania, soviet Union, Jewry, Litvaks; Litvaks; Nationalism.
Summary / Abstract:

LTPirmojo pasaulinio karo ir pirmaisiais pokario metais egzistavo įvairios nuomonės dėl Lietuvos valstybingumo. Savitą požiūrį šiuo klausimu turėjo ir žydai. Šiame tekste tiriama, kaip 1915–1919 m. keitėsi žydų politinio elito požiūris į atsikuriančią Lietuvos valstybę – jos sienas, santykius su kaimyninėmis valstybėmis, tautinių bendrijų (pirmiausia pačių žydų) vietą joje. Šie klausimai tiriami iš socioistorinės perspektyvos. Galima konstatuoti, kad žydų politinis elitas vertino žydus kaip integralią visuomenės dalį, kuriai būtina suteikti galimybę išreikšti savo požiūrį dėl būsimos valstybės. 1915–1918 m. žydų tarpe buvo populiari idėja formuoti nacionalinę autonomiją federacinės ir demokratinės Rusijos valstybės sudėtyje. Buvo pasisakoma ir už kitą politinę perspektyvą – didelę teritoriją turinčią Lietuvos valstybę, kuri vienytų visus litvakus ir nebūtų paremta kurios nors vienos tautybės dominavimu. Taip pat siekta, kad žydai būtų lygūs su kitomis tautinėmis bendrijomis visose socialinėse srityse. Tokiu būdu tikėtasi sąžiningo valstybės išteklių paskirstymo visiems gyventojams ir socialinio mobilumo galimybių žydams užtikrinimo. Nepriklausomos nuo Rusijos, lietuvių tautos dominavimu paremtos nacionalinės Lietuvos valstybės sukūrimas žydams iš pradžių atrodė kaip bauginanti perspektyva. Tačiau 1917 m. pabaigoje – 1918 m. dėl tarptautinės padėties žydų politinis elitas atsisakė federalistinių planų. Tuo metu veikusios Lietuvos tarybos veikloje žydai įžvelgė siekį kurti etniškai egalitarinę Lietuvos valstybę, todėl ėmė remti Lietuvos nepriklausomybės idėją.

ENDuring the First World War and in the first post-war years, there were various opinions about Lithuanian statehood. Jews also had a specific attitude on this issue. This text explores the changes of the attitude of the Jewish political elite towards the restoration of the state of Lithuania in 1915–1919: its borders, its relations with the neighbouring countries, the place of national communities within it (primarily Jewish). It can be stated that Jewish political elite regarded the Jews as an integral part of society, which must be given an opportunity to express their views on the future state. In 1915–1918 the idea of forming national autonomy within the federal and democratic Russian state was popular among the Jews. Another political perspective was also advocated - Lithuanian state with a large territory, which would unite all litvaks and would not be based on the dominance of any nation. There was also an aim to make Jews equal to other national communities in all social areas. It was expected in this way to ensure fair distribution of state resources to the entire population and opportunities of social mobility for Jews. The creation of a national state of Lithuania independent of Russia, based on the dominance of Lithuanian nation was seen as an intimidating prospect by Jews at first. However, in the end of 1917 - 1918 due to the international situation, the Jewish political elite abandoned federalist plans. Jews saw an aspiration to create ethnically egalitarian state of Lithuania in the activity of the Council of Lithuania, therefore began to support the idea of Lithuanian independence.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51365
Updated:
2018-07-29 20:45:22
Metrics:
Views: 16
Export: