Holokausto prielaidos : antisemitizmas Lietuvoje : XIX a. antroji pusė-1941 m. birželis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Holokausto prielaidos: antisemitizmas Lietuvoje : XIX a. antroji pusė-1941 m. birželis
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2004.
Pages:
332 p
Series:
Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje. Nacių okupacija; t. 1
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Apie tarptautinės komisijos ir jos nacių okupacijos Lietuvoje pakomisės leidinių seriją / Emanuelis Zingeris — Pratarmė. Antisemitizmas Vokietijoje ir Lietuvoje / Joachim Tauber — Įvadas. Nacionalsocialistinio antisemitizmo kilmė, retorika ir adresatai / Wolfgang Benz — Antisemitizmas Lietuvoje (XIX a. antroji pusė - XX a. pirmoji pusė) / Vygantas Vareikis — Lietuvių ir žydų santykių krizė (1940 m. birželis - 1941 m. birželis) / Liudas Truska — Priedai — Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados — Komisijos nario dr. Yitzhako Arado pasiūlymai išvadoms — Apie autorius.
Keywords:
LT
20 amžius; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Nusikaltimai / Crimes; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pirmą kartą remiantis istorijos faktais, archyvų šaltiniais ir retais autentiškais dokumentais analizuojamos antisemitizmo apraiškos kasdieniame Lietuvos gyvenime, spaudoje, literatūroje, parodoma, kaip jos transformavosi dramatiškų politinių permainų metais ir prasidėjus holokaustui Lietuvoje. Knygoje spausdinama keliasdešimt retų dokumentų, autentiškai bylojančių apie antisemitizmo apraiškas. Tai pirmasis Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pradedamos leisti knygų serijos „Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje" leidinys.Reikšminiai žodžiai: Antisemitizmas; Holokausto prielaidos; Lietuviai; Naciai; Nusikaltimai; Okupacija; Sovietizmas; Sovietų ir nacių okupacijos; Žydai; Antisemitism; Crimes; Jews; Lithuania; Lithuanians; Nazis; Preconditions of Holocaust; Soviet and Nazi occupation; Sovietism' ocupation.

ENThis book contains the first analysis of anti-Semitism expressions in everyday life in Lithuania, press and literature based on historic facts, archival sources and rare authentic documentation. The book also shows the way these attitudes transformed during the period of dramatic changes with the Holocaust rising in Lithuania. The book presents several dozens of rare documents authentically evidencing expressions of anti-Semitism in Lithuania. This is the first issue of the series of books “Crimes of Totalitarian regimes in Lithuania”, the aim of which is to evaluate crimes committed by Nazi and the Soviet occupational regime in Lithuania.

ISBN:
9986092809
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21366
Updated:
2020-12-01 20:26:31
Metrics:
Views: 121
Export: