Lauryno Ivinskio grožinės prozos didaktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Ivinskio grožinės prozos didaktika
Alternative Title:
Laurynas Ivinskis' fictional prose didactics
Keywords:
LT
Didaktinė proza; Folkloras; Grožinės prozos didaktika; Kalendoriai; Laurynas Ivinskis; Opozicijos principas; Pavyzdžio retorika; Religinė tematika; Retorika; Semantika; Šviečiamosios tendencijos.
EN
Calendars; Didactic prose; Educational Trends; Fictional prose didactics; Folklore; Laurynas Ivinskis; Opposition principle; Religious topics; Rhetoric; Rhetoric of example; Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lauryno Ivinskio (1810-1881) grožinių kūrinių, skelbtų jo leistuose kalendoriuose, didaktiniai elementai. Atskiri kūriniai nagrinėjami didaktinių tekstų normatyvinio modelio, pavyzdžio retorikos, opozicijos principo aspektais; didelis dėmesys skiriamas tekstų polifunkciškumui, tekstų autoriaus požiūrio į skaitytoją svarbai. Aptariama kūrinių semantika, juose dažnai remiamasi klajojančiais religiniais, tautosakiniais ar literatūriniais siužetais (religinės, nusikaltimų, bausmės ir atgailos temos, liaudies išmintis (pasakų didaktika)). Atkreipiamas dėmesys į L. Ivinskio tekstų šviečiamąjį pobūdį, jo siekį parodyti valstiečių ir amatininkų gyvenimą. Nagrinėjami ir kiti L. Ivinskio didaktinės prozos poetikos aspektai: dialogas, vaizdingumas, lakoniškumas, žanro problematika (formos stoka). L. Ivinskis iškyla kaip ankstyvasis didaktinės prozos kūrėjas, turėjęs įtakos vėlesniems lietuvių rašytojams. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe paper deals with didactic elements in Laurynas Ivinskis (1810-1881) fictional prose, which appeared in the calendars published by the author. Concrete pieces of work are being analysed by revealing the normative model of a didactic text and by highlighting the important rhetoric of the example, the application of the principle of opposition; attention is drawn to the multi-functionality of the texts, and the importance of the addressee to the creator of a didactic text. The semantics of the works is also discussed; it is often based on the travelling religious, folklore or literary stories (religious topics, the themes of crime, punishment, and repentance, making use of the folklore wisdom (fairy-tale didactics). The enlightening character of L. Ivinskis' texts is also pointed to, his orientation to depict the life of farmers and craftsmen. Other aspects of the poetics of fictional works of the didactic writer Ivinskis, such as dialogues, the picturesqueness, laconicism or diffuseness of his language, the problems of the genre (the lack of crystallization), have also been discussed. L. Ivinskis is uplifted as an early provider of the models of short didactic pieces for the later Lithuanian authors of the didactic paradigm. [From the publication]

ISBN:
9786094110863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46280
Updated:
2017-02-12 13:53:32
Metrics:
Views: 2
Export: