Netolygaus regioninio vystymosi problema Lietuvoje: socio-ekonominiai gerovės aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Netolygaus regioninio vystymosi problema Lietuvoje: socio-ekonominiai gerovės aspektai
Alternative Title:
Uneven regional development in Lithuania: socio-economic aspects of wellbeing
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2019.
Pages:
142 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — I dalis. Socio-ekonominės plėtros regioninė diferenciacija Lietuvoje: Gerovės samprata ir jos matavimų problema / Vidmantas Daugirdas; Regionų darbo rinkos ir socialinės raidos skirtumai / Arūnas Pocius; Ekonominės gerovės regioniniai pokyčiai ir jų įtaka miestų sistemos transformacijai Lietuvoje / Donatas Burneika; Lietuvos savivaldybių teritorinės atskirties kompleksinis vertinimas / Gintarė Pociūtė-Sereikienė, Viktorija Baranauskienė, Vidmantas Daugirdas — II dalis. Kaimiškų regionų raidos problema: Lietuvos kaimo vietovių erdvinės trasformacijos gyventojų gerovės kontekste / Edis Kriaučiūnas; Agrarinių teritorijų naudojimo problema Lietuvos regionuose / Gintaras Ribokas; Agrarinės teritorijos šiuolaikinėje Lietuvoje Jurgita Mačiulytė — Apibendrinimas ir diskusija — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Agrarinė teritorija; Gerovė; Gerovės modelis; Gerovės valstybė; Gerovės visuomenės; Gyvenimo kokybė; Kaimiškas regionas; Netolygumai; Regioninis vystymasis; Socio-ekonominė gerovė.
EN
Agricultural area; Inequality; Lithuania; Quality of life; Regional development; Rural region; Socio-economic wellbeing; Welfare; Welfare model; Welfare society; Welfare state.
Summary / Abstract:

LTŠioje monografijoje Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkai nagrinėja pastaraisiais dešimtmečiais vykusių Lietuvos visuomenės transformacijos procesų regionines pasekmes ir jų poveikį šalies gyventojų gerovei. Pagrindinis knygos autorių tikslas yra prisidėti prie šalies regioninės raidos pažinimo akcentuojant tai, kad Lietuvos gyventojai, priklausomai nuo to, kur gyvena, turi skirtingas gyvenimo sąlygas ir galimybes, o tai prieštarauja pamatiniams demokratinės visuomenės principams. Neišvengiami procesai, pakeitę šalies ekonomikos struktūrą, negalėjo nepadaryti įtakos darbo rinkos teritorinei struktūrai, o šie pokyčiai negalėjo nesukelti migracijos reiškinių. Pastarieji labai stipriai pakeitė visą šalies demografinę erdvinę struktūrą, paskui kurią keitėsi ir viešosios infrastruktūros tinklai. Šie pokyčiai kuria skirtingas verslo ir darbo sąlygas skirtinguose regionuose, tuo pačiu ir skirtingas galimybes dirbti, užsidirbti, gauti išsilavinimą ir kitas viešas paslaugas skirtingų savivaldybių gyventojams. Kolektyvinės monografijos autoriai siekė nustatyti vykusių transformacijų mastą ir jų pasekmes savivaldybių lygmenyje, nes būtent tai yra vietos, kur vyksta kasdienis žmonių gyvenimas. Darbo vietų nykimas periferiniuose regionuose ir su tuo susijusi depopuliacija yra neišvengiami procesai, būdingi daugumai regionų visoje Europoje, todėl svarbiausia valstybės užduotis yra ne šio proceso stabdymas, bet neigiamų pasekmių mažinimas vietos gyventojams, visų pirma, garantuojant vienodas gyvenimo galimybes nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Ypatingas dėmesys knygoje skiriamas, kaimiškų vietovių raidai, kadangi būtent šios vietos labiausiai paveiktos neigiamų periferizacijos procesų, o negatyvūs sociodemografiniai procesai čia ypač ryškūs. [Anotacija knygoje]

ENThe researchers of the Lithuanian Social Research Center analyzed the regional consequences of the processes of socio-economic transformations that had taken place in recent decades and their impact on the well-being of the population across the country. The book summarises the results of the research, which was funded by a grant No. GER-005/2017 from the Research Council of Lithuania. The main aim of this book is to contribute to the knowledge of the country's regional development, emphasizing that the inhabitants of Lithuania, depending on where they live, have different living conditions and opportunities, which contradicts the fundamental principles of democratic society. Ongoing processes that have changed the structure of the country's economy have influenced the territorial structure of the labor market, and these changes have caused negative migration phenomena. Negative migration phenomena have strongly influenced the demographic spatial structure of the whole country, which has triggered changes in public service networks and all social and economic infrastructure. These changes create different business and working conditions in different regions, as well as different opportunities for access to employment, incomes, education and other public services for residents of different municipalities.The aim of this monograph is to determine the size of the transformations that have taken place and their consequences at the municipal level. Because municipality is a place where people actually live, where they can choose jobs without changing their place of residence, without losing contact with their community and place. Unfortunately, available statistical data doesn’t allow systematic assessment of all factors that determine the quality of life or the well-being of population at this territorial level. Therefore, authors of this book focused their attention on demographic and key labor market indicators, which determine namely socio-economic wellbeing of population. Also, special attention to rural places, which suffer from them most intensive changes have been paid. [From the publication]

ISBN:
9789955531661
Related Publications:
Territorial profiles: Spatial inequalities and the importance of socioeconomic differences / Artūras Tereškinas, Viktorija Baranauskienė, Jurga Bučaitė-Vilkė. Social investment and territorial inequalities: maping policies and services in the Baltic states / Jurga Bučaitė-Vilkė (ed.). Bern : Peter Lang, 2022. P. 69-116.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88519
Updated:
2020-12-17 20:27:21
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: