Demografinių pokyčių ypatumai šalies didžiuosiuose miestuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demografinių pokyčių ypatumai šalies didžiuosiuose miestuose
Alternative Title:
Peculiarities of demographic changes in the largest cities of the country
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2016, Nr. 5, p. 25-43. Lietuvos socialinė raida: teritorinis aspektas
Keywords:
LT
Demografiniai pokyčiai; Demografinė senatvė; Gyventojų kaita; Išorinė migracija; Migracija; Natūrali gyventojų kaita; Savivaldybės; Senatvė; Vidinė migracija.
EN
Demographic changes; Demographic senility; Internal migration; Migration; Municipalities; Natural population changes; Outer migration; Population changes; Senility.
Summary / Abstract:

LTGyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos Lietuvoje XXI a. vyksta netolygiai ir tarp skirtingų teritorijų yra fiksuojami dideli skirtumai. Vertinant santykinius rodiklius, blogesnė padėtis yra savivaldybėse su dominuojančia kaimo gyventojų struktūra, tačiau absoliučiais skaičiais daugiausia gyventojų praranda didmiesčiai. 2001-2015 m. laikotarpiu Kauno savivaldybėje bendras gyventojų skaičius sumažėjo 82 tūkst. žmonių, Klaipėdos miesto - 39 tūkst., Šiaulių miesto - 31 tūkst., Panevėžio miesto - 26,2 tūkst. žmonių. Vilniaus miesto savivaldybėje bendras gyventojų skaičius sumažėjo tik 11 tūkst. Atlikta demografinių pokyčių ypatumų šalies didžiuosiuose miestuose analizė parodė, kad nors bendros demografinės tendencijos Lietuvoje yra neigiamos (bendro gyventojų skaičiaus mažėjimas, spartus gyventojų senėjimas, vaikų skaičiaus mažėjimas), Vilniaus savivaldybė išsaugo tam tikrą demografinį stabilumą, o prognostiniai vertinimai leidžia teigti, jog nuo 2025 m. demografinė padėtis Vilniuje gali dar labiau pagerėti (panašios tendencijos nusimato ir Klaipėdos mieste).Straipsnyje pateikta migracijos (ypač vidinės) srautų analizė parodė, kad susiformavusios gyventojų teritorinio mobilumo kryptys iš mažesniųjų šalies miestų ir rajonų daro teigiamą įtaką gyventojų skaičiaus koncentracijai didžiuosiuose šalies regionuose. Kita vertus, tuštėja mažesni ir ekonomiškai mažiau patrauklūs šalies regionai. Kyla grėsmė, kad ir toliau gali augti socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp didžiųjų ir mažųjų (mažiau apgyvendintų) šalies regionų. Lietuvoje būtina aktyviau vykdyti regioninę politiką. Daugiau dėmesio tikslinga skirti ir Kauno, Panevėžio bei Šiaulių miestų raidai, nes juose sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius gali ateityje riboti šių savivaldybių ekonominės raidos perspektyvas. [Iš leidinio]

ENThe trends of citizens decreasing in Lithuania in 21 century have been happening unevenly and among different territories are being recorded big differences. Assessing benchmarks, there is worse situation in municipalities with dominant village citizens structure, but cities have been loosing the largest amount of citizens. In 2001- 2015 years period in Kaunas municipality population decreased by 82 000 people, Klaipėda city - 39 000, Šiauliai city - 31 000 and Panevėžys city - 26 200 people. In Vilnius city municipality population decreased only by 11 000. Analysis of demographic changes specificity in the country biggest cities showed, that although there are negatives demographic trends in Lithuania (population decreasing, rapid citizens aging, children decreasing) Vilnius municipality saves demographic stability, also according forecast, from 2025 years demographic situation in Vilnius might get better (similar trends possible in Klaipėda city). Analysis of migration streams (especially internal) showed, that territorial mobility trends of citizens from small country cities and districts have been doing a positive impact to population concentration in the biggest country districts. On the other hands, the smaller and economically less attractive country districts have been getting more empty. There is a threat, that social and economic differences big and small (with less citizens) country districts can grow. It is imperative to carry out regional politics in Lithuania. [...]. [From the publication]

ISSN:
2029-963X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65372
Updated:
2021-03-17 17:09:53
Metrics:
Views: 8
Export: