Liaudies dainos Lietuvos dainų šventėse : prasmių interpretacijos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaudies dainos Lietuvos dainų šventėse: prasmių interpretacijos aspektai
Alternative Title:
Folk songs in the Lithuanian song festivals: the aspects of the meanings interpretation
In the Journal:
Tradicija ir dabartis. 2010, 5, p. 68-84
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Choras; Dainų šventė; Dainų šventės; Interpretacijos aspektai; Liaudies daina; Liaudies dainos; Lietuva; Pajauta; Prasmė; Prasmės; Žanras.
EN
Choir; Folk song; Folk songs; Genre; Interpretation of aspects; Lithuania; Meaning; Sensation; Songs of hols; The Song Festival.
Summary / Abstract:

LTXX – XXI a. sandūroje globalizacijos sąlygomis dainų šventės ir liaudies daina yra vienas iš efektyviausių tautos telkimo, vienijimo, etninės savimonės ir kultūros tradicijų puoselėjimo būdų. Todėl visuomenė privalo nuolat permąstyti bei atnaujinti savo santykį su liaudies daina ir Dainų švente, kurti savajam laikui artimas simbolistines šventės vizijas, intelektualizuoti jų pajautą ir eksplikaciją. Dainų šventė tautos erdvėlaikyje suderina pamatines ir kintančias kultūrines dvasines prasmes, būtąjį ir esamąjį laiką. Liaudies dainos simbolizmas, aktualiosios prasmės ir visuomeninė jų pajauta yra viena iš Dainų švenčių funkcionavimo prielaidų. Lietuvos chorų ir Dainų švenčių repertuare liaudies dainų harmonizuotės ir išdailos yra pastovus, prioritetinis žanras, tačiau istorinio ir kultūrinio laiko tėkmėje keičiasi jų visuomeninių prasmių atspalviai, vertinimo normatyvai, aktualizuojasi vienos, nusilpsta kitos funkcijos. Liaudies dainų harmonizuotės yra nuolatinis lietuvių kompozitorių kūrybos žanras, reprezentuojantis tautinės-etninės būties dvasinę ir meninę raišką bei jausminį-intonacinį kodą. Straipsnyje tradicijų ir naujovių aspektu nagrinėjamas liaudies dainos vaidmuo Lietuvos dainų šventėse, atskleidžiamos pamatinės jos prasmės. Pagrindžiamos šventės ir liaudies dainos sąsajos, aptariami problemiški nauji reiškiniai. Terminas „Dainų šventė“ nusistovėjusia reikšme yra tiesiogiai siejamas su šios šventės Dainų diena. Straipsnyje vartojami abu terminai: Dainų šventė – platesne prasme, Dainų diena – konkrečiai kalbant apie vieną iš kelių šios šventės renginių.

ENFolk songs harmonized for the choir as a genre are the most relevant in the national culture. In it the genre represents the spiritual and artistic expression of the national-ethnic being. In Lithuania the genre of the harmonized folk songs is a constant opus of the composers' creation, the underlying part of the choirs and song festivals' repertoire. The social sensation of the folk song is the historically expanding phenomenon, depending on the process of the general music culture. Every significant historical-cultural period of Lithuania as a state gave the relevant social meanings to the folk songs, dictated by that time. The Song festival by its available means keeps the balance of the tendencies of the tradition and innovation in the cultural and social life. On the last days of the 21st century Lithuanian Song festivals (2003, 2007, 2009) the increase in pop songs based on the folk songs' lyrics, in the harmonized folk songs in jazz style is noticeable. Since they are in part a controversy for the well-established tradition, pop tendency should be treated as one of the aesthetic threats for the Songs Day. The future generations will have to experience unpredictable challenges of the global world concerning national culture, therefore the new symbolic meanings of the folk song as well as the Song festival can be formed. [text from author]

ISSN:
2029-3208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33174
Updated:
2020-09-07 08:14:24
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: