Lietuvos tremtinių chorų ir pasipriešinimo kovų dainų pajautos problematika = Problems raised by exiles' choirs and resistance songs

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos tremtinių chorų ir pasipriešinimo kovų dainų pajautos problematika =: Problems raised by exiles' choirs and resistance songs
Alternative Title:
Problems raised by exiles' choirs and resistance songs
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2007, Nr. 6, p. 26-38
Keywords:
LT
Pasipriešinimo dainos; istorinė atmintis; pajauta; dainavimo kontekstas; tradicijos aktualizavimas; repertuaras..
EN
Resistance songs; historical memory; sensation; the context of singing; actualization of the tradition; repertoire..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai (1944-1953) dainų tradicija ir dabar veikiančių tremtinių chorų turinio bei pajautos problematika. Išsivadavus iš sovietinės okupacijos (1991), šalyje atgyja pasipriešinimo dainų tradicija, tremtinių chorai aktyviai propaguoja aukštąsias patriotines ir humanistines idėjas, nukreiptas prieš karą, blogį, smurtą. Keliama mintis, jog šioje tradicijoje įprasminta istorinė atmintis yra aktuali ne tik šiuolaikinei Lietuvos visuomenei, bet ir apskritai humanistinei kultūrai. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the problems of tradition of the Lithuanian resistance against Soviet occupation songs and of the contents and sensation of exiles' choirs active at present. Since regaining Independence the tradition of resistance songs has been revived, exiles' choirs intensively propagate high ideas of patriotic and humanistic fight against war, evil, violence. An idea is raised that these traditions imply historical memory, which is actual for nowadays Lithuanian society as well. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
  • Estetologija glaustai, arba naujo humanitarinio mokslo kontūrai / Juozas Mureika. Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti / sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. P. 107-147.
  • Lietuvių tautosaka : įvadas : vadovėlis humanitarinių mokslų studentams / Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. 263 p.
  • Pajaustos mintys : estetikos virsmas estetologija / Juozas Mureika. Vilnius : Mureika, 2006. 413 p., [3] iliustr. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18397
Updated:
2018-12-17 12:05:56
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: