Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinis-estetinis ugdymas chorine veikla

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinis-estetinis ugdymas chorine veikla
Alternative Title:
Activity peculiarities of musical-aesthetical training of choral singing of higher classes students
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 21, p. 117-127
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Muzikinis-estetinis ugdymas; Chorinë veikla; Miðrus choras; Aukðtesniøjø klasiø moksleiviai; Veiklos motyvai; Interesai.; Musical-aesthetical training; Choral singing; Higher classes students; Interests.
Keywords:
LT
Auk?tesniøjø klasiø moksleiviai; Interesai.; Meninis ugdymas / Art education; Mi?rus choras; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTChorinis dainavimas, kaip estetinės veiklos atmaina, turi savitą asmenybės humanizavimo, dvasinio tobulėjimo ir tobulinimosi paskirtį, kuri lemia visus meninės kūrybos ir meno suvokimo ypatumus. Pedagogiškai tikslingai organizuota mokyklinių chorų veikla gali užpildyti mokinių muzikinio-estetinio ugdymo problemų spragas. Straipsnyje siekiama atskleisti aukštesniųjų klasių mokinių bendruosius vertybinio emocinio santykio chorinės veiklos ugdymo aspektus bei šio santykio kitimą palyginus 1987 ir 2007 metų tyrimo duomenis. Atlikto tyrimo tikslas - tirti pedagogines sąlygas, lemiančias aukštesniųjų klasių mokinių muzikinio-estetinio ugdymo chorinio dainavimo efektyvumą. Tyrimas vyko 1977-1986 ir 2007-2008 metais, pirmame tyrime dalyvavo 3175 aukštesniųjų klasių mokiniai, antrame - 73 mokiniai. Remiantis gautų duomenų analize, galima daryti išvadas, kad aukštesniųjų klasių mokinių chorinės veiklos muzikinis-estetinis ugdymas turi teigiamą pobūdį, tačiau pradiniame veiklos etape, nesusietame su pažintine-estetine patirtimi, mokiniai atskleidžia neigiamą arba neutralų vertybinį emocinį santykį bei elgesį. Aukštesniųjų klasių mokinių chorinės veiklos muzikinio-estetinio ugdymo specifiką sąlygoja lyties, amžiaus, paauglystės-ankstyvosios jaunystės amžiaus tarpsnio psichofiziologiniai ypatumai, jų muzikiniai-estetiniai interesai, motyvai, vertybinės orientacijos. Aukštesniųjų klasių mokinių chorinės veiklos muzikinio-estetinio ugdymo procesas grindžiamas šiais komponentais: pažintinis, vertybinis-emocinis ir elgesio tarpusavio sąveikos ir jų aktyvinimo.

ENThe basis of this article is a scientific inquiry whose object is musical-aesthetical training activity of choral singing of higher classes students. The aim of this research is to reveal pedagogical-psychological factors influencing the efficiency of musical-aesthetical training of choral singing. The activity of musical-aesthetical choral singing should be described as the complex of the following components: 1) cognitive (knowledge, capability, abilities); 2) valuable-emotional (musical aesthetical needs, interests, aesthetical taste and ideal, motives of musical-aesthetical activity, valuable orientations etc.); will (aspiration, wish to join the activity, singleness of a real behaviour, changing plans etc.) Musical-aesthetical training by the activity of choral- singing of higher classes students in comprehensive schools have a positive purpose however in the primary stage of choir activity, not related to cognitive musical-aesthetical experience, the students of higher classes reveal a negative or neutral valuable emotional relation and behaviour. Neutral and negative valuable-emotional behaviour and relation is revealed especially brightly in boys depending on: 1) age; 2) level of the artistic performance of choir; 3) experience of singing in choirs; 4) musical education; The process of musical-aesthetical training by choir singing of higher classes students requires the following components: cognitive, valuable-emotional and intercommunion of will and their activization. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14834
Updated:
2018-12-20 23:16:56
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: