Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika
Alternative Title:
Issues in selecting profitability indicators for the evaluation of corporate financial performance
In the Journal:
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 2019, t. 20, 1 pdf (15 psl.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nuosavo kapitalo pelningumas; Pardavimų pelningumas; Pelnas; Pelningumo rodikliai; Turto pelningumas; , sales profitability; Profit; Profitability indicators; Return on assets; Return on equity; Returtn on equity; Sales profitability.
Keywords:
LT
Nuosavo kapitalo pelningumas; Pardavimų pelningumas; Pelnas; Pelningumo rodikliai; Turto pelningumas.
EN
, sales profitability; Profit; Profitability indicators; Return on assets; Return on equity; Returtn on equity; Sales profitability.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas pelningumo rodiklių įmonių finansiniams veiklos rezultatams vertinti pasirinkimo klausimas. Kadangi teorijoje ir praktikoje egzistuoja daug įvairių pelningumo rodiklių, svarbu suvokti jų teikiamos informacijos panaudojimo galimybes, gebėti identifikuoti galimas rodiklių reikšmių nukrypimų priežastis bei įvertinti sąlygas, kada šių rodiklių pagrindu atlikta analizė gali teikti nepilną ar nepatikimą informaciją. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti pagrindinius pelningumo rodiklius, jų galimus trūkumus ir potencialias analizės bei interpretavimo problemas. Straipsnyje taikyti mokslinės literatūros loginė ir lyginamoji analizė, sintezė ir apibendrinimas, statistinių duomenų analizė ir interpretavimas. Remiantis analizės rezultatais teigiama, kad nėra vieno universalaus visus įmonės veiklos aspektus atspindinčio pelningumo rodiklio, nes jų patikimumui ir palyginimo su analogiškais kitų ūkio subjektų objektyvumui didelę įtaką daro nacionaliniai apskaitos standartai, įmonėse taikomi skirtingi savikainos kalkuliavimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo, atsargų vertinimo ir kiti metodai. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the selection of profitability indicators for the evaluation of corporate financial performance. Both theory and practice, address a variety of profitability indicators, therefore, it is essential to understand the possibilities of using the information they provide, as well as to be able to identify potential reasons of indicator value deviations, and to assess the conditions causing the analysis performed based on these indicators to provide incomplete or unreliable information. The aim of the study is to analyse the main profitability indicators, their potential disadvantages, and possible issues in the analysis and interpretation of these indicators. Methods of logical and comparative analysis of the scientific literature, synthesis and generalisation, statistical data analysis and interpretation were used in this article. The results of the analysis show that there is no universal profitability indicator, that would cover all areas of company performance, because profitability indicators’ reliability, as well as objectivity of comparison to other entities, are influenced by national accounting standards, different prime cost calculation methods, long-term assets depreciation methods, reserve assessment, and other methods. [From the publication]

DOI:
10.15388/batp.2019.14
ISSN:
1822-8682
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83911
Updated:
2021-02-02 19:04:40
Metrics:
Views: 96    Downloads: 64
Export: