Finansinių rodiklių ryšys su listinguojamos įmonės akcijų kaina nustatant vertę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinių rodiklių ryšys su listinguojamos įmonės akcijų kaina nustatant vertę
Alternative Title:
Financial indicators’ and listed company‘s stock price link determining the value
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2016, t. 8, Nr. 2, p. 182-191. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTAtsigavus Lietuvos ekonomikai išaugo vertės nustatymo paklausa. Remiantis kapitalizacijos metodu, akcinės bendrovės vertė priklauso nuo akcijos kainos ir įmonės pelno. Mokslinio darbo tikslas –nustatyti finansinių rodiklių ryšį su listinguojamos bendrovės akcijos kaina nustatant vertę. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, duomenų analizė, apibendrinimas ir grafinis atvaizdavimas. Finansinių rodiklių ryšys su akcijos kaina nustatomas remiantis koreliacine regresine analize. Atlikus analizę nustatyta, kad biržoje kotiruojamos įmonės akcijos jau turi tam tikrą vertę, nes pritraukia kapitalą. Tyrimo rezultatai rodo akcijos kainos tiesioginę priklausomybę nuo ilgalaikio turto apyvartumo bei skolos ir turto santykio rodiklių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akcijų kaina; Akcinė bendrovė; Finansiniai rodikliai; Grynasis pelnas; Kapitalizacija; Kotiravimas; Listingavimas; Verslo vertinimas; Business valuation; Capitalization; Financial indicators; Joint stock company; Listing, stock; Listing, stock pricing; Net profit; Pricing.

ENThe demand for value determination increased after rising of the Lithuanian economics. The joint-stock company value depends on the stock price and the company’s profit according to the “stock pricing for profit” method. The purpose of this scientific paper is the financial indicators’ and listed company’s stock price link determining the value. The analysis methods are: the research of scientific literature, data analysis, summarizing and graphic visualization. The link between financial indicators and the stock price is determined on the basis of correlation regression analysis. The analysis showed that listed on the stock exchange company’s stocks already have some value as they raise the capital. The research results revealed the stock price’s direct dependence on the fixed asset turnover and the debt-to-asset ratios. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.899
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68148
Updated:
2018-12-17 14:13:10
Metrics:
Views: 121    Downloads: 65
Export: