Finansinė analizė : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinė analizė: vadovėlis
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014.
Pages:
483 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Finansinė analizė; Finansinės analizės objektas; Finansinės analizės šaltiniai; Finansinės ataskaitos; Absoliutiniai finansiniai rodikliai; Santykiniai finansiniai rodikliai; Materialus turtas; Nematerialus turtas; Finansinis turtas; Pinigų srautai; Nuosavas kapitalas; Sąnaudos; Pajamos; Pelningumo analizė; Kapitalo rinka; Veiklos efektyvumas; Bankrotas.
EN
Financial analysis; Object of financial analysis; Sources of financial analysis; Financial reports; Absolute financial indicators; The relative financial indicators; Tangible assets; Intangible assets; Financial property; Cash flow; Personal capital; Costs; Income; Profitability analysis; Capital market; Operational efficiency; Bankrupt.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTVadovėlyje nagrinėjama finansinės analizės reikšmė ir vieta įmonės valdymo sistemoje, jos objektas, metodas ir šaltiniai. Apibūdinamos finansinės analizės rūšys, informacijos vartotojai, tyrimo būdai ir priemonės. Pateikiamos ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, finansinio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pinigų srautų ir pelno analizės metodikos. Nagrinėjami svarbiausi mokumo, pelningumo, kapitalo rinkos, veiklos efektyvumo rodikliai, pateikiamos jų skaičiavimo formulės ir reikšmių vertinimai. Daug dėmesio skiriama įmonių bankroto tikimybės ir veiklos tęstinumo analizei. Vadovėlis skiriamas Vilniaus universiteto studentams. Jis taip pat būtų naudingas ir kitų aukštųjų mokyklų studentams bei visiems besidominantiems finansinės analizės klausimais.

ISBN:
9786094593697
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54305
Updated:
2017-01-02 19:18:13
Metrics:
Views: 299    Downloads: 47
Export: