Pedagogų socialinio rengimo aktualumas ir vieta studijų planuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų socialinio rengimo aktualumas ir vieta studijų planuose
Alternative Title:
Relevance of social training of educators and its niche in curricula
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 41, p. 50-58
Keywords:
LT
Pedagogai; Socialinis rengimas; Studijų planai.
EN
Educator; Social training; Study plans.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas pedagogų socialinio rengimo aktualumas ir ir jo vieta studijų planuose. Nustatyta, kad socialinio rengimo praktikumų apimtis Lietuvos pedagoginėse aukštosiose mokyklose yra vidutiniškai 37 val. (1 kreditas). Atskleista, kad socialinio rengimo pagrindas – pedagoginė praktika. VPU, LKKI, KU, ŠU Pedagogikos fakultetų pedagoginės praktikos modeliai (kada siunčiama, kokia trukmė, koks lyginamasis svoris – procentai nuo viso studijų kreditų skaičiaus) šiek tiek skiriasi. Pasitelkus šiuos literatūros šaltinius: Klaipėdos universiteto bakalauro studijų programos, 1995; Lietuvos kūno kultūros instituto studijų programos, 1995; Šiaulių pedagoginio instituto studijų programos 1995-1996 m.m., 1995; Vilniaus pedagoginio universiteto bakalauro studijų programos, 1994. Daugiausiai dėmesio pedagoginei praktikai skiria LKKI ir KU (pedagoginės praktikos lyginamasis svoris – 8 procentai studijų apimties). Mažiausias pedagoginės praktikos lyginamasis svoris yra ŠU - tik 5 procentai. Vadinasi, pedagoginė praktika šiuo metu yra ieškojimų ir bandymų kelyje. Dar ieškoma tokio pedagoginės praktikos varianto, kuris duotų studento socialiniam rengimui kuo daugiau naudos. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes relevance of social training of educators and its niche in curricula. It has been defined that the scope of social training courses in Lithuanian pedagogical high schools is on average 37 hours (1 credit point). It is assumed that the basis of social training is pedagogical practical work. Models of pedagogical practical work at pedagogical faculties of Vilnius Pedagogical University, Lithuanian Physical Culture Institute, Klaipėda University, Šiauliai University slightly differ (when conducted, duration, comparative weight – percentage from the total of curriculum credit points). The reference sources include the following: Klaipėda University Bachelor study programs, 1995; Lithuanian Physical Culture Institute study programs, 1995; Šiauliai Pedagogical Institute study programs 1995-1996, 1995; Vilnius Pedagogical University Bachelor study programs, 1994. The most attention to pedagogical practical work is given by Lithuanian Physical Culture Institute and Klaipėda University (comparative weight of pedagogical practical work is 8 percent of the curricula). The lowest comparative weight of pedagogical practical work is in Šiauliai University – only 5 percent. It means that pedagogical practical work at present is on the way of searching and testing. They still look for such a model of pedagogical practical work that would provide students the most efficient social training.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7718
Updated:
2018-12-20 22:51:25
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: