Mokslinių tyrimų, technologijų, inovacijų politika ir žinių ekonomikos plėtra : nacionalinio plano metmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslinių tyrimų, technologijų, inovacijų politika ir žinių ekonomikos plėtra: nacionalinio plano metmenys
Alternative Title:
Research, technology development, innovation policy and knowledge economy growth: outline for the national plan
Publication Data:
Kaunas : Naujasis lankas, 2002.
Pages:
253 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įžanginis autoriaus žodis — Terminai ir santrumpos — Šiuolaikinės ekonomikos konkurencingumas globalioje aplinkoje — Ilgalaikis politinis įžvalgumas ir raidos numatymas kaip politikos instrumentas — Globalių ekonominių-technologinių tendencijų vystymosi apžvalga ir jų galima įtaka Lietuvai — Mokslinių tyrimų ekonominė nauda. Mokslinių tyrimų institucijos ir inovacijos — Nacionalinė Inovacijų sistema — Žinių ekonomika — Pasaulinės technologinės plėtros tendencijos — Europos sąjungos mokslo politika ir MTTP prioritetai — Lietuvos mokslinių tyrimų sistemos, inovacijų politikos ir ūkio analizė — Apibendrintos, darbe cituojamų dokumentų išvados apie Lietuvos MTTPI sistemą — Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų plano metmenys — Lietuvos Mokslo-Technologijų-Verslo sistemos analizė — Strateginiai MTTP ir inovacijų tikslai — Nacionalinio plano (NP) struktūra — Dalyvavimo Nacionalinio plano veiklose galimybių formos ir finansiniai instrumentai — Nacionalinio plano (NP) vadyba — Biudžetiniai plano aspektai — Pastabos — Metinės darbo programos — Literatūros sąrašas — Priedai.
Keywords:
LT
Globali aplinka; Konkurencingumas; Moksliniai tyrimai; Inovacijos; Nacionalinis planas; Finansiniai instrumentai; Vadyba; Biudžetas.
EN
Global environment; Competitiveness; Science research; Innovation; National plan; Financial instruments; Management; Budget.
Summary / Abstract:

LTLeidinys skiriamas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų politikos ir jos įgyvendinimo instrumentų analizei, siekiant efektyvesnio jų panaudojimo Lietuvos ekonomikos plėtrai bei konkurencingumui didinti. Autorius analizuoja šiuolaikinės ekonomikos konkurencingumą lemiančias priežastis, ekonomikos plėtros mechanizmus ir jų ryšį su mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų sistema. Pateikiama technologinės evoliucijos ir rinkos produktų vystymosi tendencijos, numatomi scenarijai, supažindinama su mažai Lietuvoje žinomais politikos instrumentais, tokiais kaip technologijų įvertinimas ir numatymas. Darbe pateikiami naujausi požiūriai į Nacionalinę žinių bazę, Nacionalinę inovacijų sistemą. Pateikiama sistemos struktūros analizė, jos valdymui būtini instrumentai. Analizuojama antreprenerystės vieta ir jos reikšmė inovacijų sistemoje, ekonomikos kultūrinis kontekstas, pateikiama naujausia šiuolaikinės ekonomikos plėtros samprata. Darbe pateikta nemažai statistinės medžiagos, kuri tokioje apibendrintoje formoje pateikiama pirmą kartą ir gali būti naudinga plačiam skaitytojų ratui. Antra knygos dalis skirta konkrečiam mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų politikos realizavimo mechanizmui - Nacionaliniam MTTPI planui. Knygoje pristatoma Nacionalinio plano koncepcija atitinka šiuolaikinę Europos Sąjungos MTTPI politikos sampratą.Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų plano, kaip politikos realizavimo instrumento įgyvendinimas Lietuvoje, sudarytų sąlygas sukurti vieningą mokslo ir verslo plėtros sistemą, optimizuotų tiek finansinių, tiek žmogiškųjų resursų valdymą. Darbas vertingas tiek mokslo ir inovacijų sistemos politikams, tiek aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, taip pat visiems besidomintiems mokslinių tyrimų, technologinės plėtros bei inovacijų politika bei jos sąveika su ekonomikos plėtra. [Iš teksto, p. 3]

ISBN:
9955031247
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79963
Updated:
2020-08-11 15:57:21
Metrics:
Views: 101
Export: