Ekspertinių vertinimų taikymas inovacijų plėtros veiksnių analizėje : Lietuvos inovatyvių įmonių vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekspertinių vertinimų taikymas inovacijų plėtros veiksnių analizėje: Lietuvos inovatyvių įmonių vertinimas
Alternative Title:
Application of expert evaluation in the analysis of innovation development factors: assessment of Lithuanian innovative enterprises
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 3 (27), p. 23-31
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekspertiniai vertinimai; Inovacija; Inovacijų plėtra; Inovacijų politika; Inovatyvi įmonė; Strateginis valdymas; Expert evaluation; Innovation; Innovation development; Innovation policy; Innovative enterprise; Strategic management.
Keywords:
LT
Ekspertiniai vertinimai; Inovacijos / Innovations; Inovatyvi įmonė; Strateginis valdymas.
EN
Expert evaluation; Strategic management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama ir vertinama inovacijų plėtros Lietuvoje problematika. Lietuvos padėtis inovacijų srityje nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygmenyse yra silpna ir dėl to keistina. Tyrimo problema – kokie veiksniai lemia lėtą inovacijų plėtrą įmonėse, t. y. kokie veiksniai trukdo įmonių inovacinei veiklai? Tyrimo objektas – inovacijų plėtros veiksniai Lietuvos inovatyviose įmonėse. Tyrimo tikslas – įvertinti inovacijų plėtros veiksnius Lietuvos inovatyviose įmonėse taikant ekspertinio vertinimo metodą. Tyrime taikyti šie metodai: literatūros analizė, ekspertiniai vertinimai, PEST analizė, statistinė analizė. Tyrimo metu parengta ir aprobuota ekspertinių vertinimų taikymo inovacijų plėtros tyrimuose metodika. Inovatyvių įmonių (atstovų) ekspertiniais vertinimais nustatyti veiksniai, darantys stipriausią stabdantį poveikį lėtai inovacijų plėtrai Lietuvoje. Nustatyti svarbiausi veiksniai, lemiantys nedidelę inovatyvių įmonių dalį šalyje, taip pat identifikuoti stiprią įtaką turintys veiksniai, stabdantys inovacinę įmonių veiklą. Tyrimo rezultatus ir išvadas tikslinga panaudoti analogiškuose tyrimuose, taip pat formuojant inovacijų politiką bei inovacijų strateginį valdymą. [Iš leidinio]

ENThe paper analyzes the issues of innovation development in Lithuania. Meanwhile, the position of Lithuania is somehow deteriorated at the national, regional, and international levels in the area of innovation and thus needs to be improved. The following problem of the research was therefore defined: which particular factors causes subdued innovation development processes in Lithuanian enterprises, i.e. which factors disturb the innovative activity of enterprises. The subject of the research is innovation development factors in the innovative Lithuanian enterprises. The aim of the study was to evaluate the most important innovation development factors in innovative Lithuanian enterprises by employing expert evaluation method. The following methods were applied during the research: literature analysis, expert evaluation, PEST analysis, statistical analysis. As a result of the carried out research, an expert evaluation procedure for innovation development research has been prepared and validated. The outcomes of the research enabled to identify the main factors causing a suppressing impact on subdued innovation development in Lithuania. Besides, the main factors causing relatively small share of innovative enterprises in the economy as well as those inhibiting innovative activity of enterprises were revealed. The results of the research, consequently, might be important for further studies, innovation policy-making, and strategic management decision support. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31060
Updated:
2018-12-17 13:01:58
Metrics:
Views: 117    Downloads: 32
Export: