Virtualiųjų organizacijų atsiradimą sąlygojusios priežastys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Virtualiųjų organizacijų atsiradimą sąlygojusios priežastys
Alternative Title:
Reasons determined the appearance of virtual organisations
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 560-566
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Virtualioji organizacija; Tinklinė organizacija; Informacinės komunikacinės technologijos; Užsakomosios paslaugos; Vartotojų poreikiai; Virtual organisation; Network organisation; Outsourcing; Information and communication technologies; Customers needs.
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies; Tinklinė organizacija; Užsakomosios paslaugos; Vartotojų poreikiai; Virtualioji organizacija.
EN
Customers needs; Information and communication technologies; Network organisation; Outsourcing; Virtual organisation.
Summary / Abstract:

LTVirtualiosios organizacijos vis dažniau tampa mokslinių tyrimų objektu. Dalyje šių tyrimų nagrinėjimos virtualiųjų ar kitų tinklinių organizacijų formų atsiradimo priežastys. Nagrinėdami jų atsiradimą lėmusias priežastis, mokslininkai sugretina ir tuo pačiu metu vykusius bei tebevykstančius pokyčius, ypač informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) evoliuciją ar net revoliuciją. Todėl spartus IKT vystymasis ir šių technologijų vis didėjantis skverbimasis į kasdieninę organizacijų veiklą bei individų asmeninį gyvenimą, bei tuo pačiu vykstantys organizacijų valdymo struktūrų plokštėjimas ir tinklėjimas nemažai daliai mokslininkų, tyrinėjančių organizacijų formas, leido suvokti, kad IKT tapo viena iš pagrindinių priežasčių atsirasti virtualiosioms organizacijoms. Tačiau IKT tik įgalino atsirasti virtualiąsias organizacijas, o patį virtualijų organizacijų atsiradimą sąlygojo organizacijų tikslai, kurie buvo nukreipti į prisitaikymą prie vykstančių pokyčių. Organizacijų vadovų strateginius pokyčius tinklėjimo ir vėliau virtualiųjų organizacijų atsiradimo link nukreipė besikeičiantys suinteresuotojų šalių poreikiai, tam didžiausią įtaką padarė vartotojų ir darbuotojų poreikių pokyčiai, kurie ir nagrinėjami šiame straipsnyje. [Iš leidinio]

ENIn the second part of the XX century and especially during the last few decades the fast development of information and communication technologies (ICT) and the penetration of its technologies into the daily organisational activities as well as the individual lives, at the same time the flattening and networking of organisational structure enabled many scientists (Mews, 1997; Hales and Barker, 2000; Burn et al., 2002), who do research on organisational forms, to understand that ICT has become one of the main reasons to determine the appearance of virtual organisations. In this paper the presumption has been suggested that virtual organisations, as the strain of network organisations, were resulted by the XX century’s evolution where ICT development did not play essential role for their appearance. It was also suggested that network organisations and later virtual organisations were the answer (in some cases even necessary) to the changes of stakeholder (customers and employees) needs. The result of the changes of stakeholder needs is networking of organisations, which was formed through the flattening of organisational structure, as well as through the growth of outsourcing, the growth of flexibility, the growth of specialisation, the shortening of product life cycle, the downsizing of organisations. The process of organisations’ networking, influenced by the fast ICT development determined the appearance of virtual organisations. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22285
Updated:
2018-12-17 12:31:19
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: