Galimybė plėtoti Lietuvos žinių ekonomiką panaudojant ES struktūrinius fondus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Galimybė plėtoti Lietuvos žinių ekonomiką panaudojant ES struktūrinius fondus
Alternative Title:
Knowledge economy development opportunities in Lithuania through EU structural funds
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 18-22
Keywords:
LT
Europos Sąjunga / European Union.
Summary / Abstract:

LTŽinių ekonomika yra XX a. pabaigos ekonomikos vystymosi dėl žinių kūrimo ir panaudojimo bei globalizacijos padarinys, kuris per rinkų plėtrą ir geografinės izoliacijos išnykimą keičia ne tik ekonominį bendradarbiavimą, bet ir visuomenių mąstyseną bei vadybos principus. Žinių ekonomika yra veikiama globalizacijos, pasaulio ekonominių, socialinių ir politinių transformacijų. Tyrimo tikslas - išnagrinėti galimybę plėtoti Lietuvos žinių ekonomiką ES struktūrinių fondų lėšomis. Pagrindinės prielaidos žinių ekonomikai kurti yra makroekonominis stabilumas šalyje, informacinių technologijų ir telekomunikacijų išvystymas, žinių informacijos pasiekiamumas bei išnaudojimas, rinkos ekonomika, inovacinė politika ir investavimas į žmogiškąjį kapitalą. Galimybė panaudoti ES struktūrinių fondų paramą Lietuvos žinių ekonomikai plėtoti yra vienas iš svarbiausių BPD numatytų prioritetų. ES struktūrinių fondų paramą žinių ekonomikai gali nulemti du veiksniai: Lietuvos bendrojo programavimo dokumento pragmatiškumas ir parengtųjų projektų, atitinkančių BPD nuostatas, racionalumas. Vertinant galimybę plėtoti Lietuvos žinių ekonomiką, BPD teigiama, kad mūsų šalies makroekonomika yra stabili, stiprėja konkurencija. Tačiau daugelis sričių, o ypač mokslo, turi būti reformuojamos. Reikia imtis kardinalių priemonių informacinių technologijų sektoriui stiprinti. 2004-2006 m. BPD, be abejo, žymiai prisidėjo prie Lietuvos plėtros. Tačiau dvejų metų laikotarpis yra pernelyg trumpas daugeliui ilgalaikių Lietuvos siekių įgyvendinti. Dėl to 2004-2006 m. BPD buvo parengtas atsižvelgiant į Lietuvos viziją ilgalaikėje perspektyvoje per artimiausius 10-15 metų.Reikšminiai žodžiai: Žinių ekonomika; ES struktūriniai fondai; Bendrasis programavimo dokumentas; Knowledge economy; EU Structural funds; Common Programming Document.

ENThe article analyses the knowledge economy development tendencies in the aspect of the evolution of economic theories, describes the emergence of basic threats, preconditions for and mechanisms of the knowledge-based economy. The knowledge economy is a new economic phenomenon of the 20th century. The knowledge economy includes the country's all spheres: economic, social and cultural. A stable economy is the most important measure of the knowledge economy implementation: it strengthens economic and social basis, fosters innovations, invests in human capital. Lithuania has enough potential for developing the knowledge economy: macro economic situation in the country is stable, competition is growing, the network of educational institutions has been formed and knowledge is good, etc. One of the most perspective ways is financial aid from EU Structural funds. It is determined by two factors: pragmatic Common Programming Document in Lithuania and projects developed according to the regulations of Common Programming Document. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4608
Updated:
2018-12-17 11:46:27
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: