Regionų ekonomika, politika ir valdymas Lietuvoje : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų ekonomika, politika ir valdymas Lietuvoje: vadovėlis
Alternative Title:
Regional Economics, Policy, and Management in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2005.
Pages:
168 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTŠiame vadovėlyje glaustai apžvelgti pagrindiniai regionų ekonominio augimo veiks¬niai, regioninės plėtros teorijos ir modeliai, regioninės politikos formavimas ir įgyvendinimas Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje, pateiktos rekomendacijos, kaip regioninę politiką įgyvendinti, Lietuvai jau tapus ES nare. Vadovėlį sudaro 6 dalys, kuriose nagrinėjami ekonominiai procesai regionuose, politika, valdymas, pateiktas regioninės politikos vertinimas, prognozės ir išvados. Vadovėlis skirtas Lietuvos universitetų vadybos, ekonomikos, viešojo administravimo specialybių studentams ir apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų bei kitiems specialistams, dirbantiems regionų ekonomikos, teritorinio planavimo ir valdymo srityse. Tai pirmasis regionų ekonomikos ir valdymo tema vadovėlis lietuvių kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionai; Regioninė politika; Regionų valdymas; Region; Regional policy; Regional management.

ENThis handbook provides a concentrated review of the key regional economic growth factors, regional development theories and models, regional policy formation and implementation in EU states and Lithuania, and recommendations on implementation of regional policy after Lithuania’s accession to the EU. The handbook is comprised of 6 parts that analyze economic processes in regions, policy, management; it provides regional policy assessment, prognosis, and conclusions. The handbook is aimed at Lithuanian university students who are studying management, economics, and public administration as well as county chiefs and specialists of municipal administrations, and other specialists who work in areas of regional economics, territorial planning, and management. This is the first handbook on the topic of regional economics and management.

ISBN:
9955190094
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6475
Updated:
2014-05-23 14:18:00
Metrics:
Views: 117
Export: