Ilgalaikio nedarbo tendencijų ir regioninių skirtumų įvertinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ilgalaikio nedarbo tendencijų ir regioninių skirtumų įvertinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Evaluation of long-term unemployment trends and regional differences in Lithuania
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2018, 57, p. 28-40
Keywords:
LT
Nedarbo lygis; Ilgalaikio nedarbo lygis; Darbo rinka; Raidos netolygumų vertinimas,; Aukščiausio nedarbo teritorijos; Regionai.
EN
Unemployment rate; Long-term unemployment rate; Labour market; Evaluation of regional disparities; Territories of highest unemployment; Regions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas remiantis Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ 2017–2018 m. projekto „Regioniniai gerovės skirtumai Lietuvoje“ rezultatais (projekto Nr. GER-005/2017). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Publikacijoje vertinamos ilgalaikio nedarbo tendencijos šalyje ir bedarbių skaičiaus raida pagal nedarbo trukmę, analizuojami ilgalaikio nedarbo lygio skirtumai Lietuvoje ir lyginami su ES šalimis. Bene esminiai šios publikacijos prioritetai – regioninių ilgalaikio nedarbo skirtumų įvertinimas bei kaimo ir miesto gyventojų ilgalaikio nedarbo skirtumų kaitos analizė. Atsižvelgiant į informacijos disponavimo ir jos palyginamumo galimybes, tyrimo eigoje pasinaudota Lietuvos statistikos departamento (LSD), Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) bei Užimtumo tarnybos1 prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Užimtumo tarnybos) duomenimis. [Iš leidinio]

ENThis article is based on the results of the project ‘Regional disparities of welfare in Lithuania’ (project number GER005/2017) of the National Research Programme ‘Welfare society’. The project was funded by the Lithuanian Research Council. The aim of the publication is to analyse the trends of long-term unemployment in Lithuania, as well as to assess differences in the context of other EU countries. The main priority of this publication is the assessment of regional differences of long-term unemployment in Lithuania – the data are analysed in urban and rural areas, as well as in different municipalities of Lithuania. In the course of the analysis, data from Statistics Lithuania, Eurostat and Employment Service were used. [From the publication]

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82923
Updated:
2021-04-16 20:23:06
Metrics:
Views: 108    Downloads: 9
Export: