Efficiency of financial system and corporate value recognition : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Efficiency of financial system and corporate value recognition : the case of Lithuania
Alternative Title:
  • Finansų sistemos efektyvumas ir įmonių vertės pripažinimas : Lietuvos atvejis
  • Эффективность финансовой системы и признание стоимости предприятия на примере Литвы
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 40, p. 41-58
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje akcentuojami finansų sistemos efektyvumo aspektai. Darbe analizuojamas makro ir mikro lygių rodiklių poveikis listinguojamų įmonių vertei pereinamosios ekonomikos laikotarpiu Lietuvoje. Siekianti išskirti galimus ir tinkamiausius rodiklius finansų sistemos ir jos sudedamųjų dalių efektyvumo matavimui, straipsnyje atliekama finansų sistemos tyrimų Lietuvoje analizė. Nustatyta, jog didžioji dauguma tyrimų yra orientuoti į finansų sistemos sudedamąsias dalis, t.y. bankus ir kitas kredito institucijas arba finansų rinką (vertybinių popierių biržų). Bankinio sektoriaus tyrimų yra daugiau Lietuvoje, jie įvairiapusiškesni, o finansų rinkos analizės aspektų spektras yra mažesnis. Lietuvos finansų rinkai esant ganėtinai silpnai, tyrimuose naudojamų rodiklių skaičius yra mažesnis. Taigi, pastebimas trūkumas kompleksinių, visą finansų sistemą apimančių, ją makroekonominiame lygmenyje analizuojančių mokslinių darbų, atliktų Lietuvoje. Tyrimui atlikti buvo renkami 1998 – 2004 m. laikotarpio statistiniai makroekonominiai duomenys, bei tuo laikotarpiu bent du metus iš eilės Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų įmonių finansiniai rezultatai, iš imties eliminuojant finansines įmones.Reikšminiai žodžiai: Finansų sistema; Efektyvumas; Vertės kūrimas; Vertės pripažinimas; Financial system; Efficiency; Value creation; Value recognition.

ENThe article emphasizes the dimension of effectiveness within a financial system. The work analyzes the impact of macro and micro level indicators on the value of listed companies during the transition economy period in Lithuania. In order to distinguish possible and most appropriate indicators for measuring the effectiveness of the financial system and its constituent parts, the article performs an analysis of research on financial systems in Lithuania. It was established that the biggest part of the research is focused on constituent parts of the financial system, that is, banks and other credit institutions or finance market (stock exchanges). There is more research on banking sector in Lithuania, it is more varied, while analysis of features of the financial market is more constrained. Since Lithuanian financial market is rather weak, the number of indicators used in research projects is smaller. Therefore, one observes the lack of complex, scientific works focusing on the financial system at large, analyzing it on a macroeconomic level and performed in Lithuania. To perform the research, the author selected statistical macroeconomic data from 1998 – 2004 period and financial results of companies that were listed on Vilnius Stock Exchange at that period for at least two years, eliminating from the sample financial companies.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/748
Updated:
2018-12-17 11:44:38
Metrics:
Views: 30    Downloads: 7
Export: