Theoretical and empirical aspects of strategic decision making : the case of the Lithuanian stock exchange

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Theoretical and empirical aspects of strategic decision making : the case of the Lithuanian stock exchange
Alternative Title:
Strateginių sprendimų priėmimo teoriniai ir empiriniai aspektai : Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos tyrimas
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2004, Nr. 30, p. 103-122
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kapitalo rinka; Akcijų biržų vystymasis; Integravimosi strategijos; Rinkos indeksai
EN
Capital market integration; Stock exchange development; Integration strategics; Market indices
Summary / Abstract:

LTĮvertinus kapitalo rinkų integracinius procesus Europoje, ypač vertybinių popierių biržų jungimosi bei bendradarbiavimo galimybes, autorės straipsnyje nagrinėja keturias strateginių sprendimų alternatyvas Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos (NVPB) aspektu: visiškas Lietuvos NVPB nepriklausomumas, atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo ar jungimosi prie kitų struktūrų; Lietuvos NVPB jungimasis su Šiaurės šalių akcijų rinka, šiuo atveju galimos dvi bendradarbiavimo galimybės - Lietuvos-HEX alternatyva arba Lietuvos- NOREX alternatyva; Lietuvos NVPB jungimasis su Centrinės ir Rytų Europos akcijų rinkomis, analizei paimtos didžiausios pagal rinkos kapitalizaciją ir apyvartą Centrinės ir Rytų Europos (CRE) akcijų rinkos tokios, kaip Lenkija, Čekija ir Vengrija; Lietuvos NVPB jungimasis su stambiu partneriu, šiuo atveju galimi du pasirinkimai: bendradarbiavimas su Londono vertybinių popierių birža arba su Vokietijos birža. Šiam tyrimui buvo pasirinkti du kriterijai, kuriais vertinamos integracinės galimybės - akcijų rinkos kapitalizacijos santykis su atitinkamų šalių BVP ir rinkos indeksų koreliacinis ryšys, t.y. buvo atliekama Lietuvos akcijų rinkos ir Europos šalių akcijų indeksų palyginamoji analizė ir skaičiuojami koreliacijos koeficientai. Siekdamos nustatyti, kiek indeksų kitimo tendencijos yra susijusios su minėtame periode įvykusiais pasaulinio masto įvykiais ir atsižvelgdamos į ekspertų nuomonę bei ekonominės statistikos rezultatus, autorės išskyrė 3 pasaulinio masto įvykius, kurie galėjo turėti svarbios įtakos indeksų dinamikai. Tai: naujų šalių oficialus pakvietimas tapti NATO aljanso narėmis - 2002 m. lapkričio 21 d.; karinis konfliktas Irake - 2003 m. kovo 20 d.; naujų šalių stojimo į ES sutartis - 2003 m. balandžio 16 d.Tyrimo periodą suskaidžius į subperiodus, buvo siekiama nustatyti, kaip tyrimui pasirinktų indeksų kitimą įtakoja anksčiau minėti įvykiai, ir kaip greitai akcijų indeksai reaguoja į svarbius pasaulinius įvykius. Šiuo tikslu buvo testuojama, ar indeksų reikšmės įvykio dieną (t=0) ir apie tą dieną labai svyruoja, t.y. buvo stebima akcijų indeksų dinamika 2 mėn. laikotarpiu apie įvykį [-1 mėn.; +1 mėn.] bei skaičiuojami poriniai koreliacijos koeficientai apibrėžtam 2 mėn. periodui. Remiantis aukščiau išdėstyta metodologija, buvo tikrinama kiekviena NVPB strateginio sprendimo alternatyva. Finansinės integracijos procesas formuoja tam tikrus iššūkius - auga konkurencija tarp biržų bei priklausomybė tarp individualių akcijų rinkų. Todėl galimų bendradarbiavimo ar integracijos alternatyvų vertinimas Lietuvos NVPB atžvilgiu yra reikšmingas pasirenkant aljanso partnerius. Tyrimo rezultatai parodė, jog reikalingas gilesnis ir išsamesnis Centrinės ir Rytų Europos vertybinių popierių biržų strateginių sprendimų vertinimas su Euronext, HEX ir NOREX aljansais. Šie galimi sprendimai paliekami tolesniam tyrimui. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis paper investigates the integration strategics for the National Stock Exchange of Lithuania (NSEL) in the European area using criteria of the stock market integration degree. The study analyses the determinants of stock markets in this area, investigating the development of stock exchanges and the integration degree between them in comparison with the market indexes' correlations. It also provides an overview of recent trends in the consolidation of exchanges worldwide and links among the European exchanges. The authors draw possible implications for the future of the Stock Exchange in Lithuania; analyse and evaluate possible co-operation or integration alternatives of the NSEL with other Exchanges. Regardless the formal decision to choose OMHEX as a strategic partner in the privatisation of NSEL, the authors suggest evaluating other possible perspectives and directions of the integration strategics for small stock exchanges. This paper allows to make a conclusion that the Lithuanian and Copenhagen Stock Exchange indexes as well the Central and Eastern European ones have strongly correlated among themselves in a chosen time-period; i.e. these stock exchanges arc getting more financially integrated with each other. [From the publication]

ISSN:
1392-1142, 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39200
Updated:
2018-12-17 11:27:45
Metrics:
Views: 11    Downloads: 8