Makroekonominių procesų poveikio akcijų rinkai tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonominių procesų poveikio akcijų rinkai tyrimas
Alternative Title:
Effects of macroeconomic processes on the stock market
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 731-736
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTLietuvos ekonomika, paskutinius penkerius metus buvusi tarp sparčiausiai augusių Europos Sąjungoje, 2008 metais pradėjo lėtėti įsivyravus nepalankioms tendencijoms. Lietuvos padėtis nebuvo išskirtinė, o tik patvirtino pastarąjį dešimtmetį daugelio šalių ekonomikoje nusistovėjusią taisyklę. Vertinant Lietuvos ekonomikos perspektyvą ir pasikliaujant Eurostato prognozėmis, beje, ir daugumos Lietuvos analitikų vertinimu, Lietuvos ekonominis augimas 2009 metais turėtų sustoti, o recesija numatoma dešimtyje ES valstybių. Vertybinių popierių rinka glaudžiai susijusi su visos šalies ūkiu, todėl jos plėtros ryšys su šalies ekonominiu vystymusi yra abipusis, nes gerėjant bendrai ekonominiai padėčiai, kartu tampa aktyvesnė ir vertybinių popierių rinka, iš kitos pusės, plėtojantis vertybinių popierių rinkai, spartėja ekonominis šalies augimas. Statistiniai rodikliai, įgalinantys perteikti akcijų rinkos būklę ir jos dinamikos kitimo tendencijas, yra akcijų indeksai.Atsižvelgiant į besikomplikuojančią pasaulio finansų sistemos būklę svarbu atsakyti į klausimą, kokie veiksniai daro įtaką akcijų kainų svyravimams. Straipsnyje nagrinėjami įvairūs faktoriai lemiantys Lietuvos akcijų indeksų svyravimus, atliekama akcijų indeksų faktorinė analizė. Faktoriai nustatomi taikant pagrindinių komponenčių metodą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybinių popierių rinka; Faktorinė analizė.; Stock market; Factor analysis.

ENEconomy of Lithuania, which in the last five years has been one of the fastest growing economies in the European Union, in 2008 has slowed down due to unfavourable tendencies. The position of Lithuania has not been exceptional, on the contrary it proved the rule that has been present in the countries’ economies over the last decade. When evaluating Lithuania’s economic perspective and counting on the Eurostat forecasts, together with the opinion of the most of Lithuanian analysts, the growth of the economy in Lithuania should stop in 2009, and recession is forecasted in 10 EU countries. The stock market is closely related to the economy of the country, for that reason their growth has a mutual relationship because when the economic situation is getting better the stock market is becoming more active as well, and on the other hand when the stock market is developing it has a positive effect on the growth of the economy. Statistical measures that can reproduce the state of the stock market and the tendencies of its change dynamics are the stock indexes. Having in mind the more complicated state of the finance system it is important to answer the question of what impacts the fluctuations of the stock prices. The article discusses various factors that impact the fluctuations of the Lithuanian stock indexes; also stock index factor analysis is performed. Factors are determined using the main components method. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22311
Updated:
2018-12-17 12:31:26
Metrics:
Views: 68    Downloads: 27
Export: