Komerciniai bankai ir jų priežiūros raida Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komerciniai bankai ir jų priežiūros raida Lietuvoje
In the Journal:
Pinigų studijos. 2002, Nr. 3, p. 5-26
Keywords:
LT
Kreditas. Paskolos / Credit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos bankų raida ir Lietuvos banko, kaip priežiūros institucijos, įtaka šiam procesui. Parodyta, kad ankstyvuoju bankų kūrimosi laikotarpiu prastas jų veiklos rizikos valdymas, normatyvų stoka ir jų netobulumas, o ypač nesuvaržytas skolinimas tarpusavyje susijusiems skolininkams ir daug kitų priežasčių buvo lemtingų 1995 m. įvykių bankų sektoriuje pagrindas. Vėlesniuoju laikotarpiu, t. y. po 1995 m., Lietuvos bankai vykdė labiau konservatyvią veiklą, kuri sustiprino jųpozicijas tiek šalies, tiek ir tarptautiniu mastu. Atsižvelgiant į daugelį svarbių įvykių šalies bankų sektoriuje, apžvelgiami bankų priežiūros instituciniai gebėjimai ir jos plėtros galimybės ateityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankų priežiūros raida; Bankų sektorius; Bankų veiklos rizika ir kredito įstaigų priežiūros institucija; Development of banking supervision; Banking sector; Banking and credit institutions in the risk of supervisory authority.

ENThe article examines the development of Lithuanian banks and the influence of the Bank of Lithuania, as a supervision institution, on the process and shows that during the early period of development of banks, their poor activity risk management, lack and imperfection of standards and especially the unrestrained borrowing to interrelated borrowers and many other reasons were the basis for the crucial events in the banking sector in 1995. During the later period, i. e. after 1995, Lithuanian banks performed more conservative activities, which strengthened their positions both inside the country and internationally. Taking into consideration the most important events in the country’s banking sector, the institutional capabilities and future development possibilities of the supervision of banking are overviewed.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12633
Updated:
2018-12-17 11:00:52
Metrics:
Views: 43    Downloads: 12
Export: