Europos šalių vertybinių popierių rinkų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos šalių vertybinių popierių rinkų analizė
Alternative Title:
Analysis of stock markets of European countries
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai . 2008, 47, p. 36-41, 87
Keywords:
LT
Akcijų rinka; Akcijų rinkų indeksai; Baltijos šalys; Besivystanti vertybinių popierių rinka; ES; Finansų rinka; Granger testas; Išsivysčiusi vertybinių popierių rinka; Vertybinių popierių rinkų ryšys
EN
Baltic countries; Developed securities market; Developing the securities market; EU; Financial markets; Granger test; Stock market; Stock market access; Stock market indices
Summary / Abstract:

LTTarptautinės ekonomikos globalizacija apibūdinama vis stiprėjančiais įvairių šalių ekonomikos ryšiais. Finansų rinka, ir ypač jos dalis – vertybinių popierių rinka, yra labiausiai globalizuota ekonomikos sritis. Vertybinių popierių rinka lemia efektyvų finansinių išteklių paskirstymą ir perskirstymą tam tikriems ekonomikos subjektams. Ši rinka glaudžiai susijusi su visos šalies ūkiu, todėl jos plėtros ryšys su šalies ekonomikos plėtra yra abipusis. Gerėjant bendrai ekonominei padėčiai, tampa aktyvesnė ir vertybinių popierių rinka. Besivystančių ir išsivysčiusių vertybinių popierių rinkų ryšys yra labai svarbus, nes dėl savo mažo masto besivystančios finansų rinkos yra priklausomos nuo kitų rinkų išorinio poveikio. Straipsnio tyrimo tikslas – atskleisti Baltijos ir kitų šalių vertybinių popierių rinkų ryšį. Baltijos ir kitų šalių vertybinių popierių rinkų ryšio tyrimui atlikti buvo nagrinėtos 11 šalių akcijų rinkos. Jos buvo suskirstytos į išsivysčiusias ir besivystančias. Nustatyta, kad daugiau nei pusė akcijų indeksų ženkliai kito ta pačia kryptimi. Baltijos šalių akcijų rinkų indeksų kitimo tendencijos panašios ir į išsivysčiusių, ir į besivystančių akcijų rinkų indeksų pokyčius. Granger testu nustatyti priežastingumo ryšiai tarp nagrinėjamų indeksų grąžų, jie aprašyti tiesinės regresijos lygtimis. Apibendrinus rezultatus galima daryti išvadą, kad pastebėtos panašios visų nagrinėtų akcijų rinkų indeksų kitimo tendencijos. Tai patvirtina globalizacijos poveikį besivystančių vertybinių popierių rinkoms.

ENThe globalisation of the international economy is defined with gradually strengthening relations between economies of various countries. The financial market, especially the securities market, is the most globalised field of economy. The securities market determines the efficient distribution of financial resources and redistribution thereof to certain subjects of economy. This market is closely related to the overall economy of the country; therefore, its relations with the national economy are mutual. With the general economic situation improving, the securities market is becoming more active. The relation between developed and developing securities markets is very important, because the small scale of the developing securities market is dependent on the external impact of other markets. The aim of the research presented in the article is to reveal the relation between securities markets of the Baltic and other states. Stock markets of eleven countries were analysed for the purposes of the research of the relations between securities markets of the Baltic and other states. They were grouped into developed and developing markets. It was established that more than half of stock indexes changed considerably in the same direction. Tendencies in changes of indexes of Baltic securities markets are similar to changes in indexes observed in developing and developed markets. The Granger causality test established causality relations between the changes of the analysed indexes. Having summarised the results, it can be concluded that similar tendencies in index changes in all the analysed securities markets have been observed. All the above proves the impact the globalisation has on developing securities markets.

ISSN:
1392-642X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19384
Updated:
2016-05-20 11:06:44
Metrics:
Views: 1