Investicijų į vertybinius popierius Lietuvoje valdymas ir tobulinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicijų į vertybinius popierius Lietuvoje valdymas ir tobulinimas
In the Journal:
Pinigų studijos . 2003, Nr. 3, p. 50-63
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
investicijos į vertybinius popierius; investavimo ciklas; institucinis investuotojas; investicijų valdytojas; investicijų portfelis
EN
investment in securities; investment cycle; institutional investor; investment manager; investment portfolio
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas investicijų į vertybinius popierius valdymas, apibūdinami pagrindiniai jo elementai: instituciniai rinkos dalyviai, profesionalūs investicijų valdytojai, investicinė aplinka bei investavimo ciklas. Detaliau analizuojamas klasikinis investavimo ciklas – esminis investicijų valdymo elementas. Svarstoma, ar vietos instituciniai investuotojai perprato ir taiko šį investavimo ciklą. Lyginant išsivysčiusių Vakarų šalių praktiką bei neseną mūsų kaimyninių šalių (Latvijos, Estijos) patirtį su situacija Lietuvoje, siekiama išsiaiškinti vietinės investicijų valdymo praktikos trūkumus ir perspektyvas bei pasiūlyti būdus, kaip šiuos trūkumus pašalinti. [Iš leidinio]

ENThe article examines the management of investment into securities and characterizes its main elements: institutional market players, professional investment managers, investing environment and investment cycle. The classic investment cycle, i. e. the essential investment management element is analyzed in detail. The fact whether the institutional investors apply the said investment cycle is discussed. Comparing the practice of the well-developed Western countries and the comparatively new experience of Lithuania’s neighbouring countries (Latvia and Estonia) with the situation in Lithuania, attempts are made to identify the deficiencies and prospects of the local investment management practice and suggest the ways for elimination of the said deficiencies.

ISSN:
1392-2637, 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12680
Updated:
2018-12-17 11:10:58
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3