Sugrįžti prie Vydūno : straipsniai, esė, pokalbiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sugrįžti prie Vydūno: straipsniai, esė, pokalbiai
Publication Data:
Vilnius : Kultūra, 2001.
Pages:
525 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Pasaulį suprasti kaip nuolat kintantį: Dramatiškasis septynių šimtmečių santykių akordas; Vydūno filosofijos pagrindai; Vydūno socialinė koncepcija; Tolerancija kaip Vydūno humanizmo principas; „Kalba tesidaro iš vidaus lobio“; Sveiko gyvenimo ir skaidrios būties apologija; „Gimęs esu Jonaičiuose...“; Vydūno kūrybos kelio pradžia (1894-1906); Vydūnas Pirmojo pasaulinio karo verpete; Paskutinieji Vydūno metai (su Vydūno laišku apie kelią tremtin); Vydūno dingusio veikalo apmatai; Mažvydo ir Vydūno paralelės; Zauerveinas ir Vydūnas; M. K. Čiurlionis Vydūno akiratyje; Vydūnas Marijos Gimbutienės akiratyje; Vydūnas ir dailė; Vydūnas Gedimino mieste; Rytprūsių lietuvių gyvenimo vaizdai; Mažosios Lietuvos kultūra ir literatūra XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje; „Birutė“; Prūsijos lietuvių padėtis Lietuvos nepriklausomybės metais; „Bhagavadgyta“ ir jos aidai Lietuvoje; Iškiliausios rytietiškojo dvasingumo viršūnės Lietuvoje; Mahatma Gandis; Gandizmo atgarsiai Lietuvoje; Vydūnas — „Būti tautoje aiškia žmoniškumo apraiška“: Vydūno idėjų pasaulyje; Vydūnas ir šiandiena; „Amžino Keleivio“ prasmė; Vydūnas ir teatras; Vydūno pėdomis Vokietijoje; Esame lietuviai; Svarbiausieji mūsų rūpesčiai; Vydūno sugrįžimui; Po šventaisiais baltų ąžuolais; Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui p. Vytautui Landsbergiui; Kaip pasitinkame Vydūno jubiliejų; Vydūniškoji šviesa; Tautos išminčiaus atminimas; Ar suras amžinasis keleivis prieglobstį savo tėvynėje?; „Būti tautoje aiškia žmoniškumo apraiška“; „Tautos gyvybei prasivėrė kelias“; Sugrįžti prie Vydūno; Vydūno fondas Čikagoje; Pasiklausykime gyvo Vydūno balso; „Nors pelenu, tačiau esi namuos“; Ilgas ir sunkus vienos knygos kelias; Lietuviškos profesoriaus vasaros; Ar taps kada nors „Villa Sonne“ Vydūno muziejumi?;Kaip prislopintos protestantiškų giesmių gaidos...; „Gyva Tėvynė! – Betgi kaip?“; Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui; Vydūno laiškas Lietuvos tarybai; Vydūno laiškas Lietuvos prezidentui; Vydūno idealai nelengvai pasiekiami; Savas balsas Dievo duotas; Atsisveikinimo žodis Valteriui Kristupui Banaičiui; Vydūniškojo horizonto panorama — „Gyva tėvynė! – betgi kaip?“: Baisioji grėsmė tebetvyro; Pažeistos sielos žmogaus atgimimas, arba kaip pralaužti mūsų kultūros sustabarėjimo luobą; Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei; Kultūra ir kūryba esmingai keičiantis visuomenei; Visuomenė – spauda – valdžia; Tautos išlikimo dvasinės prielaidos; Svarbiausioji nacionalinio saugumo prielaida; Filosofijos reikšmė pilietiniam sąmoningumui; Tolerancijos poreikis pokomunistinės visuomenės raidoje; Apie tolerancijos perteklių ir stoką; Tolerancija ir konformizmas mūsų visuomenėje; Kelios mintys apie tautiškumo situaciją; Rasos ugnies kaitros prasmė; Inteligentijos galia ir susigūžimas; Dvasinės kultūros svarba žmonijos ateičiai — Summaries.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Vydūnas, prasmė, žmogiškumas, tauta; Vydūnas, sense, humanism, nation.

ISBN:
9986435129
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72859
Updated:
2020-12-09 19:00:50
Metrics:
Views: 76
Export: