Vydūno idėjų santykiai su Friedricho Nietzsche‘s filosofija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūno idėjų santykiai su Friedricho Nietzsche‘s filosofija
Alternative Title:
Relationship of Vydūnas’ ideas to Friedrich Nietzsche’s philosophy
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2020, 103, p. 81-88
Keywords:
LT
Gyvenimas; Monizmas; Galia; Kūryba; Žmonijos pokyčiai.
EN
Life; Monism; Power; Creation; Changes in humanity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcijos istorijos analizės, pradėtos Lietuvos mąstytojų pirmųjų pažinčių su šio filosofo idėjomis nepriklausomybės laikotarpiu tyrinėjimais, tęsinys. Straipsnyje gvildenami Vydūno idėjų santykiai su joms prima facie idėjiškai priešinga Nietzsche’s filosofija. Pirmame skyriuje analizuojami relevantiški Vydūno kūriniai chronologine tvarka, antrame – pateikiamas bendresnis jo ir Nietzsche’s minčių palyginimas. Prieinama išvados, kad apskritai jų filosofijų panašumai remiasi vydūniškosiomis būtino gyvenimo teigimo ir visų kūrybinių galių prasmingumo nuostatomis, kurios sąlygoja visada teigiamą aktyvumo, stiprybės, ryžto įveikti kliūtis ir net iškilti virš savo žmogiškai ribotų galimybių įvertinimą. [Iš leidinio]

ENThis article continues the historical study of Lithuanian reception of Friedrich Nietzsche that began in Independent Lithuania. The center of my inquiry is the relationship of Nietzsche’s philosophy to Vydūnas’ ideas, which are prima facie ideologically opposite to Nietzsche’s. The first chapter analyzes the relevant works of Vydūnas in chronological order; the second one provides a more general comparison of his and Nietzsche’s thoughts. Finally, we conclude that in the most general sense, the similarities of their philosophies are based on Vydūnas’ disposition to the affirmation of the life and of the meaningfulness of all creative powers. Such a disposition always results in a positive assessment of activity, strength, and determination to overcome obstacles and even to rise above one’s human condition. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87027
Updated:
2020-08-20 16:42:41
Metrics:
Views: 99    Downloads: 3
Export: