Klasiko portretas: Maironis, Vydūnas ir Krėvė XX a. 3-iojo dešimtmečio kritikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klasiko portretas: Maironis, Vydūnas ir Krėvė XX a. 3-iojo dešimtmečio kritikoje
In the Book:
Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės (XIX a. pabaiga - XX a. pirma pusė) / sudarė Viktorija Šeina. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. P. 395-509
Contents:
Rašytojų recepcija stabilizuojantis jų pozicijoms literatūros lauke ir jų tarpusavio kontaktai — Skaitymai - literatūrinis žurnalas ir literatūros lauko galios centras — Maironis Skaitymuose: autoriteto patikrinimas — Vydūnas: autoriteto krizė ir autokanonizacijos pastangos — Krėvė - redaktorius, recenzentas, kultūros politikos kritikas — Literatūrinio gyvenimo apatija ir trumpalaikiai literatūros lauko projektai — Krėvė - „tautinio romantizmo“ centrinė figūra — Kanoninių figūrų viešojo įvaizdžio transformacijos — Išvados.
Keywords:
LT
Maironis (Jonas Mačiulis); Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Vincas Krėvė; Rašytojai / Writers; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature.
Summary / Abstract:

LTŠiuo tyrinėjimu gilinamasi į trijų rašytojų, pirmąjį tarpukario dešimtmetį viešumoje dažnai vadintų klasikais ir „tautinio romantizmo“ autoritetais, pozicijos literatūros lauke pokyčius, nuolatinės kovos dėl galios situacijas keičiantis kartoms ir formuojantis naujoms grupuotėms, kintant vertinimo institucijoms, vertybiniams kriterijams. Viena svarbiausių rašytojus įšventinančių, jų statusą stabilizuojančių, ginančių ar juos nuvainikuojančių vertinimo institucijų - to laikotarpio skirtingų ideologinių pakraipų spauda, populiarūs ir akademiški periodiniai leidiniai, sekę kultūrinio gyvenimo pulsaciją, ypač vertybinius sprendimus viešinusi literatūros kritika, kurios poleminiame dialoge dalyvavo įvairių kartų ir pažiūrų intelektualai. Greta recenzijų, proginių biografijų, konkretaus laikotarpio literatūrinio gyvenimo apžvalgų, pačių rašytojų autokanonizacijos bandymų reikšmingi smulkesni paminėjimai spaudoje, kronikinio pobūdžio žinutės specializuotuose leidiniuose - visa tai liudijo pastangas plėsti literatūros lauką laikais, kai rašytojai traukėsi iš viešojo gyvenimo avangardo pozicijų, kurias buvo užėmę spaudos draudimo ir tautinės agitacijos slopinimo sąlygomis. [Iš teksto, p. 395]

Related Publications:
  • Anapus ribos : Maironis ir istorinė Lietuva / Brigita Speičytė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. 262 p.
  • Apie Maironį : Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890-2010) / [sudarytojas Tomas Andriukonis]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. 666 p.
  • Maironio balsai : kūryba, veikla, atmintis / sudarė Manfredas Žvirgždas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. 774 p.
  • Spindulys esmi begalinės šviesos : etiudai apie Vydūną / Vacys Bagdonavičius. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. 262 p.
  • Sugrįžti prie Vydūno : straipsniai, esė, pokalbiai / Vacys Bagdonavičius. Vilnius : Kultūra, 2001. 525 p.
  • Vincas Krėvė : nebaigta monografija / Albertas Zalatorius ; redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 531 p.
  • Vydūno dramaturgija : disertacija / Aušra Martišiūtė. Vilnius, 1997. 203 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/104494
Updated:
2023-10-10 17:59:47
Metrics:
Views: 2
Export: