Savas-svetimas Vydūnas: šiuolaikinės recepcijos ypatumai kultūrinės atminties kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savas-svetimas Vydūnas: šiuolaikinės recepcijos ypatumai kultūrinės atminties kontekste
In the Journal:
Res humanitariae. 2016, t. 19, p. 97-119
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Lietuviška kultūrinė atmintis; Vydūno recepcija; Neovedantizmas; Vydūnas; Lithuanian cultural memory; Vydūnas reception; Neovedantism.
Keywords:
LT
Neovedantizmas; Vydūno recepcija; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
EN
Neovedantism; Vydūnas reception; Vydūnas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Vydūno recepcijos lietuviškoje kultūrinėje atmintyje ypatumai ir problematika atkūrus nepriklausomybę. Tyrimas atskleidžia tam tikrą ambivalentišką Vydūno recepcijos tendenciją, nulemtą kultūrinio Vydūno „svetimumo“ – jo mąstymo ir kūrybos sąsajų su indiškąja ir vokiškąja kultūromis. Indiškieji Rytai Vydūno mąstyme ir kūryboje siejami su mitologiškai artikuliuotu senosios lietuviškos kultūros ir religijos autentiškumu, tokiu būdu recepcija šį rytų kultūros sandą transformuoja kaip daugiau mažiau savą. Vokiškoji protestantiškoji Vydūno tapatybės dalis nesulaukia tokio dėmesio ir į stebėjimo lauką patenka tik kaip atskirų elementų ar istorinių epizodų raiška, neturinti ryškesnės įtakos jo mąstymui ir kūrybai. Straipsnyje keliamas klausimas apie galimas tokios situacijos priežastis ir jų reikšmę lietuviškos kultūrinės atminties formavimuisi. [Iš leidinio]

ENThe article analyse Vydūnas reception in Lihuanian cultural memory, its features and problems of a topic after restoration of independence in Lithuania. Investigation reveals ambivalentic tendency of Vydūnas reception, which in caused by cultural “distance” of Vydūnas – his reflective and creative work relations with Indian and German cultures. Vydūnas in his creative work links Indian east with mythological identity of Lithuanian culture and religion, so that in reception this eastern cultural component in transformed as one’s own. German – protestantic part of Vydūnas identity, which is marked only as separate element or historical episode, come into public attention field very rarely. Article talks about couses, reasons and meaning under such circumstances and analyse its meaning for Lithuanian cultural memory formation. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v19i0.1326
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62999
Updated:
2018-12-17 14:08:35
Metrics:
Views: 58    Downloads: 11
Export: