Būsimųjų muzikos mokytojų dalykinės kompetencijos plėtojimas taikant projektų metodą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų muzikos mokytojų dalykinės kompetencijos plėtojimas taikant projektų metodą
Alternative Title:
Development of subject competencies in training music teachers
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 81, p. 63-68
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išryškinamos projektų metodo taikymo galimybės plėtojant būsimųjų muzikos mokytojų dalykinę kompetenciją. Apibūdinama studentų veiklos pobūdžio kaita: akcentuojamas studentų kūrybinės saviraiškos skatinimas, kaip reikšminga individualių projektų kūrimo sąlyga. Aptariami atlikto pedagoginio eksperimento rezultatai, analizuojami kontrolinės ir eksperimentinės grupių studentų dalykinės kompetencijos komponentų (gebėjimo meniškai interpretuoti, komponuoti ir vertinti muziką) raiška, jos pokyčiai ryškėjant studentų kūrybinei saviraiškai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Mokytojų rengimas; Dalykinė kompetencija; Kompetencija; Projektų metodas; Training music educators; Subject competencies; Creative self- expression.

ENThe article elucidates the possibilities of applying the method of projects in developing professional competence of the future music teachers. A change in the nature of student’s activities is characterised: encouragement of creative self-expression of students as a significant condition for creating individual projects is accentuated. The results of the pedagogical experiment carried out are discussed, the expression of the components of professional competence of students of the control and experimental groups (the ability to artistically interpret, combine and evaluate music), its changes when creative self-expression of students becomes clear are analysed.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7199
Updated:
2018-12-17 11:50:01
Metrics:
Views: 22
Export: