Būsimųjų muzikos mokytojų projektinės veiklos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų muzikos mokytojų projektinės veiklos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of future music educator's project activities
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 88, p. 63-68
Keywords:
LT
muzikos mokytojas; projektinės veiklos kompetencija; muzikiniai edukaciniai projektai.
EN
music educator; project activities; musical educational projects.
Summary / Abstract:

LTVykstant pedagogų rengimo kaitai, aukštojoje mokykloje kyla ir būsimųjų muzikos mokytojų projektinės veiklos kompetencijos ugdymo reikmė. Straipsnyje analizuojami muzikos specialybės studentų projektinės veiklos - muzikinių edukacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo universitetinėse studijose - probleminiai klausimai. Pareikiami atlikto kokybinio tyrimo duomenys, išryškinantys: 1) studentų ir dėstytojų požiūrį į muzikos mokytojo projektinę veiklą; 2) dėstytojų ir studentų pasirengimų dalyvauti projektinėje veikloje; 3) jų veiklos pobūdžio kaitą; 4) projektinės veiklos plėtojimo galimybes muzikos dalykų modulių studijose. Tyrimas taip pat atskleidė, kad didesnis dėmesys mokant(is) taikyti projektinės veiklos metodus universitete galėtų prisidėti prie veiksmingesnio muzikos pedagogų dalykinio pa(si)rengimo edukacinei veiklai. [Iš leidinio]

ENThe problems of future music educators' subject training and the education of their project activities competencies are an integral part of the entire Lithuanian teacher training system and its reorganization. Project activities of future music teachers through the development of musical educational projects is one of the most important subject competencies components in their educational practice. The aim of this article is to diagnose the peculiarities of future music educator's project activities in university studies. In order to realize this aim the following research methods were used: analytical study of literature sources questionnaires, and qualitative content analysis. The research was carried out in 2006-2007. 4 universities, teachers and 28 students (future music teachers) of Vilnius Pedagogical University participated in the research. The results of the qualitative content analysis as outcome of qualitative diagnostics revealed: 1) positive attitudes of students and university teachers towards project activities; practice. 2) the degree of future music teachers' readiness to take part in project activities; 3) positive changes in students relating to their project activities; 4) educational possibilities to get engage into project activities. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17458
Updated:
2018-12-17 12:04:07
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: