Bendrųjų gebėjimų ir pozityvaus požiūrio į mokymąsi visą gyvenimą ugdymas projektų metodu rengiantis profesijai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrųjų gebėjimų ir pozityvaus požiūrio į mokymąsi visą gyvenimą ugdymas projektų metodu rengiantis profesijai: disertacija
Alternative Title:
General skills training and instilling a positive attitude toward lifelong learning by the project method in vocational training
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
144 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis veiklos pasaulis kelia vis didesnius reikalavimus profesiniam rengimui: paruošti žmogų, kuris būtų kompetentingas savo srityje, gebėtų nuolat atnaujinti turimas žinias, tobulintis, mokėtų laisvai adaptuotis prie tolydžio kintančių gamybinės aplinkos reikalavimų. Nemažiau svarbu ir bendras žmogaus “augimas” bei tobulėjimas, jo savybės ir gebėjimai: inteligentiškumas; mokėjimas panaudoti savo žinias ir sugebėjimus naujose situacijose, spręsti problemas; įgyti egzistencinį prasmingumą; vertybes; bendruosius gebėjimus, padedančius kuo visapusiškiau išreikšti save; ugdytis saviaktualizacijos poreikį. Darbe keliama problema, kad rengiantis profesijai yra nepakankamas bendrųjų gebėjimų ugdymas, nežinojimas jų ugdymo galimybių, efektyvumo, neįvertinama jų svarba ir reikšmingumas kuriant modernią darbo rinką, ugdant išsilavinusią, nuolat besimokančią visuomenę. Metodiškai ištyrus ir empiriškai pagrindus nustatyta, kad bendrųjų gebėjimų ugdymas bei nuoseklus jų tobulinimas – reikšminga sąlyga mokymosi proceso tęstinumui. Nuolat vystomi ir lavinami bendrieji gebėjimai, įgydami asmeninį santykį besimokančiojo atžvilgiu, “perauga” į nuolatinio mokymosi gebėjimus. Tokie bendrieji gebėjimai turi vidinį “užslėptą” potencialą sužadinti individo intelektinius interesus, pažintinį poreikį bei norą mokytis toliau ir veikia kaip transformuojanti jėga, kuri būtina siekiant išsaugoti dvigubą (optimaliai) organizuotą profesinio rengimo funkciją – suteikti tiek kvalifikaciją, tiek išsilavinimą, akstinant teigiamą požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą. Projektų metodas yra reikšmingas visose mokymo institucijose ir gali būti sėkmingai taikytinas paauglių ir suaugusiųjų mokyme, ugdant bendruosius gebėjimus bei pozityvų požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą. [Iš leidinio]

ENVocational training needs to produce professionals competent in their field, who manage to continually update their knowledge and improve and who are able to adapt freely to the ever-changing requirements of the industrial environment. No less important is the general growth and improvement of the professionals’ characteristics and skills: intelligence; the ability to use knowledge and skills in new situations and to solve problems; finding meaning in life; values; skills that develop one’s self-expression and self-actualisation. Employed professionals say there was a lack of focus on general skills in their vocational training. Its significance was not assessed in the creation of a modern job market and a society of sophisticated people committed to life-long learning. General skills training with ongoing improvement is a valuable condition for the continuity of the learning process. General skills that are constantly developed and used become part of the trainee’s personality and grow into skills for lifelong learning. Such general skills have a ‘hidden’ inner potential to awaken the individual’s intellectual interests, his need for new knowledge and a desire to learn more and to be a force for change. This is essential when seeking to preserve the double (optimal) function of organised professional training: gaining both a qualification and personal development, which stimulates a positive attitude toward lifelong learning. The project method is valuable in all educational institutions and it can be successfully adapted for teaching both adolescents and adults and developing their general skills as well as a positive attitude toward lifelong learning.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10203
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 25
Export: