The Jurisdiction of secular and ecclesiastical courts in the Grand Duchy of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Jurisdiction of secular and ecclesiastical courts in the Grand Duchy of Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnytinis teismas; Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės teisė; Dvasiniai teismai; Lietuvos Statutai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos statutai; Pasaulietiniai teismai; Pasaulietinis teismas; Pasaulėtinis teismas; Religinis teismas; Teisinė sistema; Ecclesiastical Courts; Ecclesiastical court; Jurisdiction; Law of the Grand Duchy of Lithuania; Secular Courts; Secular court; Statute of Lithuania; The Grand Duchy of Lithuania; The Statutes of Lithuania.
Keywords:
LT
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės teisė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Pasaulietinis teismas; Teisės istorija / History of law; Teisinė sistema; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje iškeltas tikslas pagal atrastus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltinius išanalizuoti pasaulietinių ir bažnytinių teismų jurisdikciją. Pagrindinis to pavyzdys – normatyvinė XVI a. LDK teisė. Šiame tyrime nesiimta nagrinėti teismų praktikos. Dėmesys skirtas plačiau išnagrinėti pasaulietinių ir bažnytinių teismų jurisdikciją santuokos ir šeimos bylose. Įprastai laikomasi nuomonės, jog visos santuokos ir šeimos bylos buvo sprendžiamos pasaulietiniuose teismuose. Tačiau kadangi pasaulietinių ir bažnytinių teismų jurisdikcija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nebuvo tiksliai apibrėžta, analizuotos įvairios teismų praktikos ir taisyklės. Jų analizė padėjo nustatyti pastarųjų teismų kompetencijos ribas. Siekiant geriau suprasti jurisdikcijos klausimus, ypač santuokos ir šeimos bylose, žvelgta į platesnį teismų praktikos kontekstą. Atliekant tyrimą naudotasi istoriniu, lyginamuoju ir analitiniu metodu, pagrindiniais šaltiniais buvo trys Lietuvos Statutai, didžiųjų kunigaikščių bei Seimo rezoliucijos. Atlikus numatytą tyrimą paaiškėjo, jog nepaisant to, jog įprastai krikščioniškose valstybėse šeimos ir santuokos bylas spręsdavo bažnytiniai teismai, pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisę, dalis tokio pobūdžio bylų buvo sprendžiamos pasaulietiniuose teismuose. Tai įrodo, jog LDK XVI a. bažnytinių teismų kompetencijos ribos nebuvo aiškiai nustatytos: tokios bylos kaip santuokos teisėtumo nustatymas buvo sprendžiamos bažnytiniuose teismuose, tačiau sutuoktinių ar šeimos turto klausimai nagrinėti pasaulietiniuose teismuose.

ISBN:
9783631639122
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51714
Updated:
2022-01-28 13:30:42
Metrics:
Views: 22
Export: