Administracinės atsakomybės instituto pradžia Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės atsakomybės instituto pradžia Lietuvoje
Alternative Title:
Origins of the institute of administrative responsibility in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2023, Nr. 30 (1), p. 78-99
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu; 1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje; 20 amžius; 13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami senieji teisės aktai – 1233 m. Kulmo privilegija, 1286 m. vagysčių baudimo įstatymas, 1310 m. didžiojo magistro priimti nuostatai, 1340 m. Pamedės teisynas, 1468 m. Kazimiero teisynas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutai, taip pat Lietuvoje ilgą laiką galioję Vokietijos baudžiamasis kodeksas ir Rusijos Baudžiamosios nuostatos arba Baudžiamasis statutas. Šių teisės aktų tyrinėjimo tikslas yra įvardyti vieno iš reikšmingiausių administracinės teisės institutų – administracinės atsakomybės – pradžią Lietuvoje. Reikšminiai žodžiai: administracinė atsakomybė, 1233 m. Kulmo privilegija, 1286 m. vagysčių baudimo įstatymas, Pamedės teisynas, Kazimiero teisynas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutai. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the following legal acts: the 1233 Privilege of Culm; the 1286 Theft Punishment Act; the 1310 regulations adopted by the grand master; the 1340 Law of Pamedė; Casimir’s Law of 1468; the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania; the German Criminal Code; and the Criminal Provisions or Criminal Statute of Russia, which were in force for a long time in Lithuania. The purpose of researching these legal acts is to name the origins of one of the most significant institutes of administrative law in Lithuania – administrative responsibility. Keywords: administrative responsibility, 1233 Privilege of Culm, 1286 Theft Punishment Act, Pamedės jurisprudence, Kazimierz jurisprudence, Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.13165/JUR-23-30-1-04
ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103228
Updated:
2023-08-17 22:06:26
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: