Studijų kokybės vertinimas : magistrantūros studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų kokybės vertinimas: magistrantūros studentų požiūris
Alternative Title:
Studies quality assessment: attitude of alumni of master degree study programmes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 4 (25), p. 177-182
Keywords:
LT
studijų kokybė; studijų kokybės vertinimas; švietimas; magistrantūros sturijos; Šiaulių universitetas.
EN
quality of studies; assessment of quality; education; graduate studies; Univesity of Šiauliai.
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo studijų kokybės vertinimas ir kokybės užtikrinimas dėl daugelio priežasčių pastaruoju laikotarpiu yra viena aktualiausių problemų. Kadangi už šių paslaugų teikimą ir jų kokybės užtikrinimą atsako pati aukštoji mokykla, todėl iškyla būtinybė gilintis į kokybės vertinimo sritis bei kriterijus ir plėtoti kokybės užtikrinimo sistemą, kuri turi atitikti ir Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus. Straipsnyje aptariama multidimensinė studijų kokybės samprata bei nagrinėjamos studijų kokybės dimensijos. Pristatomi 2009 m. birželio mėn. atlikto empirinio tyrimo rezultatai, kurio tikslas - patikrinti tyrimo instrumentą ir atskleisti magistro studijų programų studentų požiūrį į studijų kokybės realizavimą aukštojo mokslo institucijoje. Tikslui pasiekti buvo sukonstruotas tyrimo instrumentas, kuris remiasi penkiomis dimensijomis. Empiriniame tyrime dalyvavo 127 edukologijos magistro studijų programose studijavę absolventai. Tyrimas leido identifikuoti studijų kokybės problemines sritis, kurios savo ruožtu reikalauja išsamesnio tyrimo bei gilesnės analizės. Kadangi buvo siekiama patikrinti ir tyrimo instrumentą, todėl šiuo straipsniu neketinama pateikti išsamaus studijų kokybės vertinimo. [Iš leidinio]

ENStudies quality assessment and studies quality assurance for many reasons are one of the most important problems in higher education nowadays. It is because the institution is responsible for the quality assurance. This paper seeks to establish the basic dimensions on which to construct a system of indicators for evaluating higher education quality, within the framework offered by the European Space for Higher Education. The paper also describes the multidimensional studies quality conceptions. The aim of this empirical research is to verity the study process analysis instrument and to define the completed research on opinion of alumni of master degree study programmes. The research was performed in June, 2008, the research participants were 127 students. A questionnaire was designed on the basis of five studies quality dimensions, which allow identifying the most problematic fields from the perspective of alumni. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22473
Updated:
2018-12-17 12:32:03
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: