Lietuvos studentijos tautinio tapatumo nuostatos ir jų raiška : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos studentijos tautinio tapatumo nuostatos ir jų raiška: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
184, [52] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Attitudes reflecting the national identity of Lithuanian students and their expression Kaunas : Technologija, 2005 29 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pristatomas tautinį tapatumą atspindinčių nuostatų tyrimas Lietuvos studentų populiacijoje. Jos tirtos originaliu anoniminiu uždaro tipo klausimynu ir konkretizuotos 64 teiginių pagalba, iš kurių faktorinės analizės būdu sudaryta 15 psichometrinių indeksų. Apklausta daugiau nei 1000 tiriamųjų: pagrindinė studentų bei „kontrastinė“ imtys . Daugiapakopės faktorinės analizės būdu nustatyta tautinio tapatumo vidaus struktūra. Paaiškėjo, jog tautiškumas yra daugiamatė sąvoka apimanti „etnocentrizmą“, „nacionalistinį“, „nuosaikų - racionalų“, „refleksyvų - demokratinį“ bei „antietnocentristinį“ požiūrį. Tyrimo duomenys atskleidė, jog tiriamųjų nuostatos gana aiškiai poliarizuojasi į „modernų“ ir „tradicinį“ požiūrį į tautiškumą atspindinčias dedamąsias. Daugiamatės skalės pagalba gautas tautinio tapatumo raiškos gradacijos modelis, pagal kurį tiriamųjų požiūris į tautiškumą pasiskirsto skalėje nuo vienos iki kitos kraštutinės pozicijos, t. y. nuo „nacionalizmo“ iki „antietnocentrizmo“. Nustatyta, jog tautinio identiteto prasme studentų populiacijoje egzistuoja tipologinė įvairovė. Klasterinės analizės būdu gauti keturi studentų statistiniai tipai, susiklostantys pagal tautiškumo nuostatų raišką: „modernistai“, „etnocentristai“, „dualistai“ ir „abejingieji“. Nustatyta, jog tautinis tapatumas yra susijęs su asmens pasaulėžiūrinėmis nuostatomis bei vidinėmis psichologinėmis būsenomis: religinėmis, politinėmis nuostatomis, socialinėmis fobijomis, vertybėmis ir kt. asmens psichosocialinėmis charakteristikomis. [Iš leidinio]

ENThis thesis presents a study on Lithuanian students’ attitude towards national identity. Their attitudes were investigated using a closed questionnaire and were concretized by 64 statements, out of which, 15 indexes were set by applying factorial analysis. More than 1000 subjects were questioned. Using multi-stage factorial analysis, the inside structure of national identity was established. It turned out that nationality is a multidimensional concept which encompasses “ethnocentric”, “nationalistic”, “moderate-rational”, “reflexive-democratic” and “anti-ethnocentric” attitudes. The study data showed that the attitudes of subjects clearly polarize into constituents representing “modern” and “traditional” attitudes towards nationality. Using a multidimensional scale, the gradation model of the national identity expression was established. According to this model the attitudes of subjects were distributed along a scale ranging from one extreme view to another, i.e. from “nationalism” to “anti-ethnocentrism”. It was estimated that in terms of national identity, the typological variety prevails among students. Applying cluster analysis and based on students’ expression of national attitudes, four statistical student types were distinguished: “modernists”, “ethnocentrists”, “dualists”, and “neutral”. It was found that national identity is connected with the individual’s worldview and inner psychological states: religious and political views, social phobias, values and other individual psychosocial characteristics.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5537
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 33
Export: